Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

АЗ В ХРИСТА ИСУСА

cd637bf9

АЗ В ХРИСТА ИСУСА

 

„Зная твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да търпиш злите човеци, и си             изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са) и си ги намерил лъжливи; и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си откъде си изпаднал и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.” /Откровение 2:2-5/

Стих 5: „И тъй, спомни си откъде си изпаднал…”

През годините, прочитайки стих 5, винаги съм се изпитвал:

         - къде, в какво съгреших на Бога;

         - кого, с какво съм обидил, наранил, оскърбил…

Ще Ви предам това, което ми бе изговорено чрез откровение от Бог:

         - „А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;” /1 Кор.1:30/

         - „ …и като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исуса; за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.” /Еф.2:6,7/

         - „Знаем, че всеки, роден от Бога не съгрешава, но оня, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него. Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия. Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинския Бог и вечен живот.”

/1 Йоан5:18-20/

 

         - „И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и, че тоя живот е в Сина Му.”

 /1 Йоан 5:11/

 

         - „Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие; и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. Никой, който пребъдва в Него не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е както Христос е праведен.” /1 Йоан 3:4-7/

         - „За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето [всичко] стана ново.” /2 Кор. 5:17/

         - „Поздравете се един друг с любезна целувка. Мир на всички вас, които сте в Христа [Исуса].” /1 Петрово 5:14/

          - „А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, тоест правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите. Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя – като забравям задното и се простирам към предното, спускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.” /Филип. 3:8-14/

        

От къде си изпаднал? От „В ХРИСТА ИСУСА”.

        - „Рекох Господу: Ти си Господ мой; Вън от Тебе няма добро за мене.”  /Пс. 16:2/

        - „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.” /1 Петрово 5:8/

Оставям останалата част без коментар. Това нека го стори Святият Дух Божий и Словото на Бог. Ти имаш ум Христов, твоето тяло е храм на Святия Дух. Приемай, разбирай и съхранявай в искрено и добро сърце и ще принасяш плод – изобилен, ежедневен. На това бяхме и призвани.

          - „Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат светии заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен, и наш: Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса.” /1 Кор. 1:1-4/

          - „Юда, слуга Исус Христов, а брат Яковов, до призваните възлюбени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа.” /Юда 1:1/

          - „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса.” /Рим. 3:23,24/

          - „Защото смъртта, с която умря, Той умря веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.” /Рим. 6:10,11/

          - „Но сега като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.” /Рим. 6:22,23/

          - „Сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, (които ходят не по плът, но по Дух). Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.” /Рим. 8:1,2/

          - „…и то поради лъжебратята, които бяха се вмъкнали да съгледват свободата, която имаме в Христа Исуса, за да ни поробят…” /Гал. 2:4/

          - „Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.” /Гал. 3:26-29/

          - „Понеже в Христа Исуса нито обрязване има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов.” /Гал.5:6/

          - „Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.” /Гал. 6:15/

          - „Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце, в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, сиреч закона със заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек и тъй да направи мир…”  /Еф. 2:10-15/

          - „Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите…” /Филип. 1:1/

          - „пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.” /Филип. 3:14/

          - „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.” /Филип. 4:6,7/

          - „че по откровение ми стана известна тайната (както и по-преди вкратце ви писах, от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна), която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите святи апостоли и пророци, а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието”

/Еф. 3:3-6/

          - „и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко, тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;” /Еф. 3:9-11/

          - „Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирования и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти. Но облечете се с Господа Исуса Христа и не промишлявайте за страстите на плътта.” /Рим. 13:13-14/

          - „Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса.” /2 Тим. 1:1/

          - „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.” /Филип. 4:19/

          - „Защото вие, братя, станахте подражатели на Божиите в Христа Исуса църкви, които са в Юдея понеже вие пострадахте същото от своите си сънародници, както и те от юдеите;”

/1 Сол. 2:14/

          - „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.” /1Сол.5:14/

          - „и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса.” /1 Тим. 1:14/

          - „Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена,” /2 Тим. 1:9/

          - „Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене във вяра и любов, която е в Христа Исуса. Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух, който живее в нас.” /2 Тим. 1:13-14/

          - „Ти прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса.” /2 Тим. 2:1/

          - „Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава.” /2 Тим. 2:10/

          - „Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.”

/2 Тим.3:12/

         - „По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа си. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на света. Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога.” /1 Йоан 4:13-15/

           - „Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи както е ходил Христос.” /1 Йоан 2:5,6/

          - „Защото в Него ще се весели сърцето ни, понеже на Неговото свято име уповахме.” /Пс. 33:21/

          - „Праведния ще се развесели в Господа; И ще се хвалят всички, които са с право сърце.” /Пс. 64:10/   

   

          - „Превърна морето в суша; Пеша преминаха през реката; Там се развеселиха в Него.” /Пс. 66:6/

        - „Рекох в сърцето си: Бог ще съди праведния и нечестивия; Защото има време у Него за всяко нещо и за всяко дело.” /Екл. 3:17/

Когато сме в Него – има време за всичко, когато не сме в Него – времето не ни стига.

          - В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. И главата на тялото, тоест на църквата, е Той, който е Началника, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота” /Кол. 1:14-19/

          - „И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи в нея с благодарение. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празна измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт. В Него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло; погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него, чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления; и като изличи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста; и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.” /Кол. 2:6-15/

          - „както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си, в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат” /Еф. 1:4-7/

          - „Защото Божият Син, Исус Христос, който бе проповядван помежду ви от нас (от мене, Сила и Тимотей), не стана Да и Не, но в Него стана Да; понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, колкото много и да са; затова и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас. А тоя, който ни утвърждава заедно с вас в Христа, и който ни е помазал, е Бог, който ни е запечатил и е дал в сърцата ни Духа в залог.” /2 Кор. 1:19-22/

          - „И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.” /1 Йоан 3:24/

          - „Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговия зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.” /1 Йоан 3:9/

          - „Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят; а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение и да се не посрамим пред Него в пришествието Му. Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.” /1 Йоан 2:26-29/

          - „И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина.” /1 Йоан 1:5/

          - „за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас; защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: „Защото дори Негов род сме”. /Деяния 17:27,28/

          - „а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.” /Еф. 4:32/

          - „Защото както в Адама всички умират, така и в Христос всички ще оживеят.”

/1 Кор. 15:22/

          - „Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви одумват, да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода.” /1 Пет. 3:16/

          - „И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос от дясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога.” /Кол. 3:1-3/

          - „Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме, Филипе? Който е видял Мене, видял е и Отца; как казваш ти: Покажи ни Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела. Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела. Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.” /Ев. от Йоан 14:8-14/

- „В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си и вие в Мене, и Аз във вас.”

/Ев. от Йоан 14:20/

          - „Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата; на която аз станах служител по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога, сиреч тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии; на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата. Него ние възгласяваме като съветваме веки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа.” /Кол. 1:24-28/

          - „Защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо докрай първоначалната си увереност” /Евреи 3:14/

          - „А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. /1 Йоан 2:24/

          - „Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; тоя, който пребъдва в учението, той има и Отца, и Сина. Ако някой дойде при вас и не носи това учение, недейте го приема вкъщи и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.” /2 Йоан 1:9-11/

          - „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангели, при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;” /1 Сол. 4:16/

Без претенции за изчерпателност!

Спри с размисли над всеки стих!

Господ ще отвори ума за: - приемане,

                                            - разбиране,

                                            - съхранение в искрено и добро сърце и даване на плод с търпение.  

                    

Румен Гълъбов

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови