Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Илия – гласът на справедливия съдия

Илия – гласът на справедливия съдия

 

От Боби Конър

13.Август.2012

 

 

Духовен баща, който да следваме

Пророк Илия

Илия ни представя един изключително важен и силен духовен модел ... пример, който вярващите трябва да следват днес. Както нашата съвременна култура отразява неговата, така и нашите вопли и стенания трябва да отекват, да отразят неговите. Неговият повик е нашият повик! Святият Божий огън, горящ в неговите кости трябва да гори и в нашите!

Илия живя един живот изпълен с горещо и радикално послушание към Бога. Той плака горко, неспирно и пламенно за нацията и народа си, защото Божествената първопричина и целите на Божието Царство на земята не се изпълняваха - бяха колебливи и неуверени.

Илия живя във време когато десетки хиляди от Божият народ бяха забравили заветите на Бога; бяха разрушили олтарите Му и избиваха пророците Му (1 Царе 19:10). Той беше избран да бъде пророк на Бога; да живее и пророкува през царуването на едни от най-злонамерените, порочни и грешни управници – Изавел и нейната марионетка Цар Ахав.

Възлюбени, ние също живеем сред окаяно зло, сред несправедливост, бездейност и пасивност. Време е да прегледаме внимателно собственият си живот в светлината на живота и призванието на Илия!

 

Не от този свят

Заобиколен от един изключително зъл и покварен режим, Илия живя свято като смирен слуга на Бога, отделяйки се от влиянието на своята култура. Под неговите дрипави одежди туптеше едно праведно и смело сърце, което жадуваше Славата на Бога да се завърне в народа му. Противно на злите управници и граждани на страната, Илия се хранеше с оскъдната храна, която птиците му носеха и с това, което вдовицата делеше с него.

Илия беше смирен приятел на Бога, който отбягваше общественото внимание и шумните светски одобрения и възгласи, за да изпълни великото си призвание – интимното общение с Царя на царете. Въпреки че имаше и повик да служи на обществото, Илия прекарваше по-голямата част от времето си усамотявайки се, често съпътстван от невидимите войни на Бога.

Илия живя живот на удивително освещаване и невероятно себеотричане. Той стана духовен шампион! Беше силен дъб, непоклатимо дърво на праведност; твърдо решен да подкрепя и отстоява чистотата сред едно зло и покварено поколение.

Името, което носеше Илия е ключът както към неговият повик и призвание, така и към нашите. На еврейски името Илия или 'el-yaah' означава „Моят Бог е Яхве (Яхова)”.  Yah(u) е Бог и в името Илия тази дума се употребява два пъти, повтаря се. Най-вероятно Илия е бил изключително ужасен когато е научил за отвраителните, смърдящи перверзии, извратености, насилствените жестокости и изключителната безнравственост, които се ширели в  идолопоклонническата столица на Ахав. Самото име на Илия, свидетелства за „АЗ СЪМ, КОЙТО СЪМ”, Бога, Който все още пазеше завета си с едно нечестиво и извратено поколение!

Но тогава закънтя, отекна един смел глас

Скъпи вярващи, ние трябва да разберем, че смиреността и святостта на Илия не го направиха нито свенлив и плах, нито го накараха да си замълчи в тази враждебна на Бога култура. Той провъзгласи Божията праведност и божествената справедливост безстрашно и непреклонно! Не се страхуваше да провъзгласява истината! Не изпитваше страх от никого! Той засвири на небесните тръби! Свят гняв гореше в Илия като неугасим огън – святата ревност на Бога към Неговата възлюбена Невяста!

Чуй това, църкво! Като Илия и ние трябва да извикаме срещу перверзиите и несправедливостта в нашата земя! Не бива да мълчим! Ние трябва да говорим като пророци на Бога, да провъзгласяваме и повеляваме целите и волята на Божието Царство на земята!

Навсякъде смелостта се почита и служението се възхвалява. Илия е провъзгласен за герой на вярата, един от най-великите светци на Небето. Илия беше пророк, прозорлив човек, който видя ясно какво представляваше народа му; видя ясно и какъв беше Бог. Ние също трябва да видим!

Илия беше едно голямо сърце, което силно обичаше Своят Бог и Неговият народ  – за това и ние не бива да позволим любовта ни да изстине!

Илия беше герой, който се осмели да повярва в Словото Божие; вярващ, като теб и мен, който се изправи срещу опозицията, отхвърляйки предпазливостта, плахостта и съмнението. Възлюбени, ние носим в себе си скъпоценният и мощен Святий Дух, същият този Дух, Който възкреси Исус от мъртвите! Колко повече и ние трябва да стоим здраво и безстрашно сред едно зло и извратено поколение, провъзгласявайки праведността и съда на нашият възкръстнал Господ Исус Христос!

Част от Божият Остатък

Обикновено във всяко корумпирано и разложено общество – особено когато ни се струва, че порочнoстта и злото остават незабелязани – Господ Бог винаги запазва един остатък, хора, които Той призовава и помазва, за да се опълчат срещу противната мерзост и греховете на земята.

Това е остатъка от верните последователи на Агнето, Невястата „която е готова” (Откр. 19:7), „която е умила ръцете си и очистила сърцето си” (Псалом 24:4)

Така както се изправи срещу измяната и отстъпничеството, похотта, несправедливостта и извратеността на своята култура без да се огъне или пречупи, така трябва да направим и ние!

Призовани като Илия и в наши дни!

Нашето време изисква същите смелост, святост и смирение каквито Илия притежаваше. Господ вика Своя смел и осветен остатък, тези които са били умити в кръвта на Агнето и са без петно и знаят властта, която имат в Христа.

Какво е нашето призвание? Бог казва: „"Излезте изсред тях и отделете се" (2 Кор. 6:17)! Той ни призовава да станем смели победители, сияещи светлини на надежда и безусловна любов (агапе) в този непрекъснато потъващ в мрак свят.

Но първо, ние трябва наистина да се отделим – освобождавайки се от идолите на Ваал в сърцата си и домовете си, за да можем да се изправим срещу отвратителната похот на нашето време, която се среща в училищата, кварталите ни, правителствата ни, бизнесите ни и дори в църквите ни! Трябва да се върнем, да се обърнем към святостта, смирението и волята на Божието Царство!

Святостта не се постига чрез полагането на усилия. Святостта е Личността на нашият Господ Исус Христос! Чрез нашето интимно общение с Него; чрез пълното ни  и постоянно предаване на Святият Дух, Той усъвършенства всичко, което ни засяга! Във Филипяни 2:13 четем: „Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете това и да го изработвате.”

Объркани и със съмнения

За жалост, много вярващи са угнетени и потиснати от грижите и тревогите на всекидневието или пък са отслабнали ... приспани от духа на нашата епоха, който ни прилъстява и отделя от нашата първа Любов, Исус Христос. Вече не изпитваме святият страх от Бога и се отвръщаме и отклоняваме от Неговото неизменно Присъствие, като така изоставяме истинската святост, смитението и смелостта. По този начин правим съзнателен избор за един лесен живот, изпълнен с развлечения, амбиции за кариера и безплодни „религиозни” дейности.

Много вярващи са обременени с неплатени сметки, страдащи от болести или депресията ги е направила безплодни и без надежда, за да се безпокоят за страната си застанала на ръба на катастрофата, готова да рухне.

Защо? Ние пренебрегваме и не вярваме в Словото на Бога и така ставаме лесна плячка за врага си, който ни изпълва със съмнения, отвлича вниманието ни от същественото и ни води до унищожение. Чувстваме се безсилни. Изпаднали сме в летаргичен сън или се страхуваме. И резултата от всичко това е, че ние правим избора си да замълчим и да пасуваме; да избегнем неудобствата, непопулярността или болката от истинското гонение.

Получи Неговият Двоен Дял!

Как може същият този огън, който гореше в костите на Илия да гори и в нашите? Илия влезе в небесната слава без да умре. (2 Царе 2). Когато Илия напускаше земята, неговият ученик Елисей получи „двоен дял” от помазанието на Илия. Ето я добрата новина! Този „двоен дял” е достъпен за всеки вярващ, чрез възкресенският Христов живот в нас!

Думата „дял” в еврейският език е от изключителна важност. „Дял” на еврейски е „ פה” и буквално означава „уста”, което предполага „власт” или „безусловна заповед”. Още по-удивителен е коренът на термина „дял”, който произлиза от еврейската дума „פאה”. Тази дума е глагол, който носи в себе си неимоверна сила и означава „да разрежа, да разцепя, да разсека или да счупя на парчета”; „да разбия, да разтроша или да разпръсна по ъглите”

Важно е да се отбележи, че същата тази еврейска дума е преведена и като острие на меча: „И Ноб, града на свещениците порази с острото на ножа; мъже и жени, деца и бозайничета, говеда, осли и овци порази с острието на ножа.” С други думи, този „дял” от духа на Илия се изля върху Тялото Христово. Той е устата на пророците, които изговарят с власт меча на Божието Слово и съсичат несправедливостта.

Помазано Слово за разбиване на злото!

И така, какво представлява „двойният дял”, който Илия освободи при заминаването си? Това е нашето наследство в Христос; Неудържимото Слово, което никой и нищо не може да спре, което съсипва и разбива злото!

Възлюбени, нашият дял е същият, който Йоан Кръстител носеше; който го подтикваше и подбуждаше да проповядва Божието Царство с тази разрушаваща власт! Тя съсипва и разбива злото на парчета, и е същият този Дух, който раздразни и ядоса духа на Изавел в цар Ирод, и той нареди да обезглавят Йоан Кръстител. Защо Ирод отряза главата на този огнен пророк? За да му затвори устата! За да заглуши словото на праведност и съд!

След смъртта на Йоан, същият този Дух се спусна ... слезе върху учениците, които се бяха събрали в горната стая и в последствие и върху всички вярващи по света! Жетвата винаги е по-изобилна от семето на мъченика, което пада в земята и умира. Ирод успя да затвори устата на Йоан, но Духа на Истината е неудържим и никой не може да Го спре. Никой не може да застави Божието Слово да мълчи! Дори и да сме обезглавявани, дори и да умираме с мъченическа смърт ... отхвърляни и предавани, Царството на Бога ще бъде проповядвано и провъзгласявано!

Трябва да разберем, че знака на истинският пророчески Дух на Христа е, че Неговият глас не може да бъде заглушен или спрян!

Молете се за Огън!

Нека Господ Исус Христос, нашият вечен Пророк и Цар да издигне мъже и жени днес със същият дух, който Илия имаше в себе си – помазаният глас, който не може и няма да бъде заглушен! Нека всички ние да носим в себе си огнената страст на Илия за чистота, неговото радикално смирение и неугасимият стремеж към правда, справедливост!

Нека да разрушаваме и разбиваме злото и извратените идолите в нашите нации и народи; да изчистим и изцелим зямата си! (2 Хр. 7:14)

Възлюбени, молете се за огъня на Илия да гори и във вашите кости! Молете се смелост и безстрашие, с които да проповядвате Божието царство – защото Господ идва скоро! Мараната! Ела, Гопсподи Исусе!

 


Превод, специално за http://www.g12tfm.eu от Роза Саронова!


{xtypo_sticky}Ако това свидетелство ви е благословило по някакъв начин, моля ви, отделете няколко минути, за да го споделите. Вашият фийдбек е много важен за нас и може да бъде насърчение за стотици други! Коментирайте тук, или ни изпращайте коментарите и свидетелствата си на посоченият email-адрес! Бог да ви благослови! Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. {/xtypo_sticky}

hristiqni.com се издържа единствено от дарения и всяко едно помага за съществуването и развитието на сайта. Всеки желаещ може да направи дарение от ->ТуК<-

{xtypo_info}Скъпи читателю – ти в мир с Бога ли си? Ако не, можеш да поправиш случилото се. Знаеш ли какво те очаква след смъртта? Ти можеш да получиш уверението на Бог, че Раят ще бъде твоят дом през вечността, само ако пожелаеш. Исус умря за ТВОИТЕ грехове, ДА, ТОЙ ГО НАПРАВИ!!! Готов ли си да застанеш пред Бога в Деня на Съда и да Му заявиш, че не си се нуждаел от пролятата кръв на Исус Христос на Голгота, за да бъдат простени греховете ти и за да бъдат отношенията ти с Бога в изправност? Умоляваме те ... не прави тази фатална грешка!За да познаеш Бога; за да бъдеш в мир с него; за да бъдат простени греховете ти; за да бъдеш сигурен, че Небето ще е твоят вечен дом; за да си уверен, че си в изправност с Него точно в този момент ... моля, кликни тук ( кликни тук ), за да осъзнаеш колко е важно, че трябва да се помириш с Бога. Безценний, помирението с Бога ще опредили къде ще прекараш вечността. Твоето решение да сключиш мир с Бога е най-важното решение, което трябва да вземеш в този живот!{/xtypo_info}

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови