Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

ГОРДОСТ И СМИРЕНИЕ - Архимандрит Серафим (Алексиев)

Архимандрит Серафим (Алексиев)

Архимандрит Серафим (Алексиев)

ГОРДОСТ И СМИРЕНИЕ

Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат” (Лука 18:14).

Увод. В живота има два пътя. Единият е широк и удобен. Той води нагоре и мами човека към шеметни висини. Но тръгнеш ли по него, сам не ще усетиш как ще паднеш в дълбоките адски бездни. Това е пътят на гордостта. Другият път е тесен, неудобен и трънлив. Той слиза все по-надолу и по-надолу, като минава през много скърби и унижения. Но избереш ли него, колкото повече слизаш, толкова повече ще се издигаш с Божията помощ, докато неусетно се възкачиш до самите райски висини. Това е пътят на смирението. Колко парадоксално! Изкачваш ли се нагоре по пътеката на гордостта, ще паднеш по-ниско и от животните! А слизаш ли по стълбата на смирението, ще станеш ангелоподобен и ще се издигнеш до небето! Парадоксално, но вярно, защото Сам Господ Исус Христос го казва: “Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат”.

В надпревара човечеството тича днес към шеметни цели, забравило единствената върховна цел на човешкия живот – връщането при Бога. Затуй и Евангелието е бездомник в днешния свят, бездомник, който търси подслон в човешките сърца, но почти навсякъде вижда да се затварят вратите пред него. Днешният свят не иска евангелски поуки. Той не обича смирението и го осмива като овчедушие. Тъй са се объркали понятията, че гордостта, този гибелен корен на всички пороци, се издига в култ, а смирението, тихата майка на всички добродетели, се подхвърля на поругание. Светът днес повече от всякога се е отдалечил от Христа. Но не налага ли тъкмо това днес повече от всякога да му се говори за Бога? За жаждата от примирение със съвестта и небето? Проверката на житейския път е необходима, защото човешкото повредено от греха сърце клони винаги към заблуди. Колко труд е нужен докато оздравее и се просвети напълно! Има много християни, които уж желаят доброто, стремят се уж към спасението, но кой знае как, неочаквано са се намерили на пътя на гордостта и гибелта. Духовният живот е пътуване през непознато море, дето отвсякъде дебнат изненади и опасности: тук бури, там подводни скали, нататък водовъртежи и скрити течения. Колко човек трябва да бъде внимателен и просветен, за да не загине!

Заради всички ония люде, които жадуват духовна просвета и спасение, нека ни бъде позволено да опишем двата главни пътя на живота – гордостта и смирението. Когато се сее, не всички семена пропадат, не всички биват изкълвани от небесните птици. Голяма част все пак пада и на добра почва. Ако не съществуваше тая увереност, кой сеяч би тръгнал да сее? А в духовната сеитба често стават и чудеса с Божията помощ. Кой знае, може би семенцето, попаднало дори на камък, да намери там някоя пукнатина и да поникне! Не рядко по голите скали из планините растат чудни грамадни борове.

Изтегляне

Eдно Божествено откровение за АДА - Мели К. Бакстър

Eдно Божествено откровение за АДА - Мели К. Бакстър

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Видение за последното време дадено на Дейвид Уилкерсън

Видение за последното време дадено на Дейвид Уилкерсън

Като  срок,  през  който  получих  цялата  вест  за  тази  книга,  
трябва да се счита април 1973 година. Много от пророчества-
та на това видение се изпълниха междувременно, други ще се  
изпълнят в близко бъдеще, а трети  - през годините, които са  
пред  нас.  Моля  не  четете  тази  книга  с  очакване,  че  всички  
катастрофи  посочени  в  нея,  ще  настъпят  внезапно,  в  една  
нощ. Но това, което вярвам е, че повечето неща от това виде-
ние ще настъпят в нашето поколение.

Дейвид Уилкерсън

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Изцеляване на болните

Т. А. ОСБЪРН

И З Ц Е Л Я В А Н Е   Н А   Б О Л Н И Т Е

КАК МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ИЗЦЕЛЕНИ ЧРЕЗ ВЯРА В БОГА?

БОЖЕСТВЕНАТА ПРОТИВООТРОВА ПРИ СЪМНЕНИЕ, СТРАХ И ПОРАЖЕНИЕ

КЛЮЧЪТ ЗА СВЕТОВНО ЕВАНГЕЛИЗИРАНЕ

ТАЙНИТЕ НА БИБЛЕЙСКОТО СЛУЖЕНИЕ ДНЕС

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Между хилядите, които по чуден начин бяха изцелени от Господа чрез нашето служение, лично сме се молили за малцина. Повечето от тях бяха изцелени чрез СОБСТВЕНАТА ИМ ВЯРА. Тази вяра израстваше, потвърдена от Библейските истини, които ние представихме от платформата, или чрез напечатаните страници. Когато публикувахме първото издание на тази книга, ние дори не подозирахме, че предадените истини ще станат за благословение толкова бързо на огромни групи от хора в повечето страни по света.

Отвсякъде получавахме постоянен приток от свидетелства, описани по чуден начин, писани от хора, изцелени след като са прочели словата в тази книга. Разбрахме, че тези, които четат внимателно съдържащата се в тази книга вест и постъпват според нея, получават много по-ясно разбиране и по-силна вяра, отколкото тия, които чуват случайно някоя проповед в спасителните ни походи. Твърде често хора, които са вземали участие в нашите събрания и не са получили веднага изцеление, впоследствие биват чудно изцелени, прочитайки внимателно същите библейски истини, изложени в тази книга. Отново се доказа, че мнозина имат повече полза от напечатаните слова, защото могат да се препрочитат и изучават, отколкото в самото участие в спасителните ни походи.

Бог “изпраща Словото Си, та ги изцелява” (Пс. 107:20). “Благовестието Христово е сила Божия за спасение на всеки, който вярва” (Римл. 1:16).

Ако човек повярва и постъпва според това, всяко Божие обещание, предадено чрез проповедника, или напечатано слово, се превръща в Божия сила.

Повярваното Евангелие е сила Божия. Всяко Божествено обещание е пропито с Божията сила и тя предизвиква това, което обещава, ако се приеме с вяра и се действа според него. Божиите обещания са живот за тези, които ги намират и изцеление за всичката им плът. (Притчи 2:22).

Когато току-що споменатите факти станаха и за мен действителност, Святият Дух ме застави да отпечатам този том с живителни известия, за да стане достъпен за милиони страдащи, на които може би никога не ще мога лично да говоря. Това издание беше написано с пълна увереност, че тези, които прочетат предадените тук Библейски истини, ще се изпълнят с жива вяра и действащи според Божието Слово ще бъдат изцелени по чуден начин. Ние не сме обръщали внимание на никакъв особен литературен стил. Единствената ни цел е да направим колкото е възможно по-прости и по-разбираеми предадените факти и основни положения. Те трябва да представляват здрава основа, на която да се закотви живата вяра на искрените и простите, на “низшите духом”, които съставляват болшинството от земните жители.

Дължа особена благодарност на трудовете на Ф. Ф. Босуърд, Е. Кенион, Е. Х. Арейд, Смит Уигълзуърд, С. Прайс, Х. Скърби и други писатели, на непрестанното насърчение и неуморната вяра на моята съпруга, а най-много на възлюбения ни Спасител Исус Христос и Святия Дух и на живота на апостолите.

Представеният тук материал на трудовете на Ф. Босуърд и Е. Кенион беше приложен със специално разрешение. Молитвата ми е тази книга да бъде за благословение на всички, които се нуждаят от тези истини.

Авторът

Изтегляне

Умопомраченият Просяк

КОГАТО СИ НОВОРОДЕН, или СПАСЕН, това означава, че си бил възстановен, за да имаш ОБЩЕНИЕ С БОГА.

Ти бе сътворен по Божие подобие, за да ходиш и говориш с Бога. Но твоите грехове са те отделили от Него. (Исая 59:1-2) Сега вместо общение с Отца ти се

страхуваш от Бога - мисълта, че ще се срещнеш с Него, те плаши. Твоите грехове те осъждат и те бележат като виновен пред Него.

Но Исус Христос "сам понесе в тялото Си греховете ти на дървото, тъй щото, като си умрял за греховете, да живееш за правдата".(1 Петрово 2:24)

"Сега, прочее, няма никакво осъждане за тия, които са в Христа Исуса." (Римляни 8:1)

Само Христос може да те спаси от твоите грехове. Той ще изтрие всяко петно и ще те върне при Бога с чисто досие сякаш никога не си съгрешавал. (Откровение 5:9-10) Тогава можеш да кажеш заедно с Йоан: "А пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос." (1 Йоан 1:3)

Как да бъдеш новороден

НАПРЕД...

Живот без разпри - Джойс Майер

Откраднал ли е сатана Божия мир от живота ви? Разрушени ли са взаимоотношенията ви с хората около вас? Време е за промяна!

В Библията се съдържат прекрасни Божии обещания за мир и хармония.

В книгата ще откриете:

-Защо разприте унищожават цели църкви;

-Как да изразяваме несъгласието си учтиво;

-Отговор на проблема с враждата между родители и деца;

-Как раздорите влияят на помазанието;

-Как да прощавате бързо в трудни ситуации;

-Как чрез единството и хармонията се освобождава духовна сила.

За автора: Джойс Майър е световноизвестен служител и автор на 37 книги, между които бестселърите „Красота вместо пепел” и „Бойното поле на ума”. Джойс е основател на служението „Живот в Словото”, а радио и телевизионните й програми със същото име се излъчват по стотици канали в целия свят.

НАПРЕД...

Опростеният убиец

КОГАТО НЯКОЙ Е НОВОРОДЕН, или СПАСЕН, това означава, че неговите грехове са били ПРОСТЕНИ. Библията казва: "Той е, който прощава всичките ти беззакония." (Псалми 103:3)

Ангелът каза: "Когото ще наречеш ИСУС; защото Той е, който ще спаси людете Си от греховете им." ( Матей 1:21)

Бог казва: "Аз, Аз съм, който изтривам твоите престъпления..." (Исая 43:25) "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече." (Евреи 10:17)

Възрастен човек посети нашата евангелизация в Мексико. Още от юношеството си той мразел християните. За него било удоволствие да краде от тях, да унищожава реколтата им или бизнеса, или собствеността им. Той и неговите приятели им устройвали засади в провинцията, вземали вещите им и често пъти ги биели. Той се удоволствал да ги гони и дори помогнал да убият някои от тях.

Неговата съпруга повярвала скоро след като се оженили и доста често техните брачни взаимоотношения били обтягани от религиозен конфликт. В продължение на деветнадесет години тя се молила за спасението на своя съпруг и никога не се отказала.

Той посети нашата евангелизация в нощта, когато проповядвах за страданията на Христос на кръста и как Той беше разпнат, за да плати наказанието за НАШИТЕ грехове. За пръв път в живота си този мъж осъзнал, че Бог е създал мъжа и жената, за да ходят и да говорят с Него в градината на Неговото присъствие; че човекът е сътворен по Божия образ, и тъй като Бог е любов, Божият план е ние да

споделяме тази любов; че омразата, злото и убийството са от Сатана, който накара човека да съгреши против Бога в началото.

Той не бе осъзнавал, че грехът беше бариерата между човека и Бога и че Бог толкова копнееше да има общение с човека, че Той принесе Своя единствен Син, за да ни откупи от нашите грехове и да ни върне в Своето общение.

Кръстът изведнъж станал реалност за него.

НАПРЕД...

Защо съм християнин - Симеон Попов

НАПРЕД...

ХРИСТИЯНИТЕ „ИЗВЪН ЦЪРКВАТА”

Защо десетки хиляди посветени християни напускат църквите?

Това някакво „движение” ли е?

От какво е причинено това световно явление?

„УЧУДВАЩО Е ЧЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНО 10 МИЛИОНА НОВОРОДЕНИ ВЪЗРАСТНИ ХРИСТИЯНИ [В САЩ] НЕ ПОСЕЩАВАТ ЦЪРКВА.”


 

ГЛАВА ПЪРВА: СВЕТОВЕН ФЕНОМЕН

НАПРЕД...

Не се безпокой... Бог държи всичко под контрол

Не се безпокой...  Бог  държи всичко под контрол

Джойс Майер

Превод: Мария Валентинова

Животът е пълен с въпроси.За щастие,нито ти,нито аз имаме всичките

отговори.Но какво да правим,когато попадаме под натиск и се чувстваме

утеснени? На какво трябва да се фокусираме,когато започнат за ни

заобикалят проблеми?Защо дяволът ни атакува? Ако някога в теб са

възниквали подобни въпроси,аз вярвам,че Бог е готов да ти отговори на

тях.

ЗАЩО САТАНА НИ АТАКУВА?

НАПРЕД...