Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Русия се отказа от молитвени стаи в училище

Русия се отказа от молитвени стаи в училище

Зако­нопро­ект, под­крепен от РПЦ, даващ възмож­ност в учи­лищата да с съз­да­ват молит­вени стаи, пре­диз­вика бурни реакции.Русия се отказа от молитвени стаи в училище

Зако­нопро­ект, под­крепен от РПЦ, даващ възмож­ност в учи­лищата да с съз­да­ват молит­вени стаи, пре­диз­вика бурни реакции.

За иде­ята съобщи РИА „Ново­сти”, позо­ва­вайки се на шеф­ката на юри­ди­че­с­ката служба в Мос­ков­ската пат­ри­аршия игуменка Ксе­ния (Чер­нега).

По думите й съз­да­ва­нето на молит­вени стаи не нарушава принци­пите на свет­ското обра­зо­ва­ние в държав­ните учре­жде­ния. Автор на иници­а­ти­вата е Мини­стер­ството на обра­зо­ва­ни­ето и нау­ката, което уточ­нява, че стаи за молитва ще се обо­рудват по молба на учащите се и тех­ните родители.

Пър­вият зам.-председател на Коми­тета по обра­зо­ва­ние на Думата Вла­ди­мир Бурма­нов изказа съм­не­ние в необ­хо­димо­стта от съз­да­ване на подобни помеще­ния, моти­ви­райки се с това, че Русия е свет­ска държава с раз­лични веро­изпо­ве­да­ния, и при­зова към подобни иници­а­тиви да се под­хожда много внима­телно. По думите му трябва да се потърси и мне­ни­ето на пред­ста­ви­те­лите на други конфе­сии.

А реакци­ите не закъс­няха. В духов­ното управ­ле­ние на мюсюлма­ните в Европе­й­с­ката част на Русия смя­тат, че подобно ново­въве­де­ние е излишно и, че общо­об­ра­зо­ва­тел­ното учи­лище трябва да е отделно от религи­ята, а за жела­ещите има неделни училища.

Пред­ста­ви­тели на Феде­раци­ята на еврейс­ките общ­но­сти в Русия комен­ти­раха, че подобни иници­а­тиви могат да про­во­ки­рат у децата ксе­но­фо­бия и да пре­диз­ви­кат отвраще­ние от религи­оз­ните организации.


СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови