Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Това е огнено Слово! Това е огнено предупреждение!

Приятели, много сериозно днес трябва да обърнем внимание на едно ключово Слово, което е в Евреи глава 10!
Скъпи сестри и братя в Господа, нека да стоим днес над това слово, прочетете го бавно и много внимателно, разсъждавайте над Него, защото Духът на това Слово силно вика към нас:
ВИЕ, СВЕТИИ БОЖИИ, ВИЕ СТЕ ОСВЕТЕНИ ЧРЕЗ ПРИНАСЯНЕТО НА ИИСУС ХРИСТОВОТО ТЯЛО ВЕДНАЖ И ЗАВИНАГИ!
ГОСПОД ПОЛОЖИ ЗАКОНИТЕ СИ В СЪРЦАТА ВИ И ГИ НАПИСА В УМОВЕТЕ ВИ!
ГРЕХОВЕТЕ ВИ И БЕЗЗАКОНИЯТА ВИ НЕ СЕ ПОМНЯТ ВЕЧЕ!

От Rosica Ivanova
СВЕТИИ БОЖИИ, ВИЕ ИМАТЕ ДРЪЗНОВЕНИЕТО ЧРЕЗ КРЪВТА НА ИИСУСА ДА ВЛЕЗНЕТЕ В СВЕТИЛИЩЕТО ПРЕЗ НОВИЯ И ЖИВ ПЪТ, КОЙТО ИИСУС Е ОТКРИЛ ЗА НАС ПРЕЗ ЗАВЕСАТА, КОЙТО ПЪТ Е ПЛЪТТА НА ИИСУС!
СВЕТИИ БОЖИИ, ВИЕ ИМАТЕ ВЕЛИК СВЕЩЕНИК НАД БОЖИЯ ДОМ!
СВЕТИИ БОЖИИ, ВНИМАВАЙТЕ ДА ПРИСТЪПВАТЕ
С ИСКРЕНО СЪРЦЕ,
С ПЪЛНА ВЯРА,
СЪС СЪРЦА ОЧИСТЕНИ ОТ ЛУКАВА СЪВЕСТ,
С ТЕЛА ИЗМИТИ В ЧИСТА ВОДА
СВЕТИИ БОЖИИ, ДРЪЖТЕ НЕПОКОЛЕБИМО НАДЕЖДАТА И ВЯРАТА ЧРЕЗ ЛЮБОВ, ГРИЖЕТЕ СЕ ЕДИН ЗА ДРУГ, ПООЩРЯВАЙТЕ СЕ КЪМ ЛЮБОВ И ДОБРИ ДЕЛА, СЪБИРАЙТЕ СЕ ЗАЕДНО, УВЕЩАВАЙТЕ СЕ, ЗАЩОТО ДЕНЯТ НА ПРИШЕСТВИЕТО ГОСПОДНО НАБЛИЖАВА!
СВЕТИИ БОЖИИ, ДЕНЯТ НАБЛИЖАВА!
ИИСУС ИДВА СКОРО!
СВЕТИИ БОЖИИ, НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ САМОВОЛНО!
НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ УМИШЛЕНО!
НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ, КОГАТО ЗНАЕТЕ ЧЕ ТОВА Е ГРЯХ, НО ВИЕ ГО ВЪРШИТЕ, ЗНАЕЙКИ И УМИШЛЕНО!
СВЕТИИ БОЖИИ, НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ САМОВОЛНО И УМИШЛЕНО, СЛЕД КАТО СТЕ ПОЗНАЛИ ИСТИНАТА, ЗАЩОТО НЯМА ВЕЧЕ ЖЕРТВА ЗА УМИШЛЕНИТЕ ВИ ГРЕХОВЕ!
СВЕТИИ БОЖИИ, ЗА ТЕЗИ ОТ ВАС, КОИТО СЪГРЕШАВАТ УМИШЛЕНО И САМОВОЛНО НЯМА ПОВЕЧЕ ЖЕРТВА ЗА ГРЕХОВЕТЕ ВИ, НЯМА, НЯМА, ГРЕХОВЕТЕ ВИ ОСТАВАТ И ТОГАВА ЗА ВАС ОСТАВА САМО ЕДНО СТРАШНО ОЧАКВАНЕ НА СЪДА И ОГНЕНИЯТ БОЖИЙ ГНЯВ, КОЙТО ЩЕ ИЗПОЯДЕ ПРОТИВНИЦИТЕ!
Евреи 10:
28. Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели;
29. тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?
СВЕТИИ БОЖИИ, КОЛКО ПО-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ ЩЕ ПОЛУЧИ ВСЕКИ, КОЙТО СЪГРЕШАВА УМИШЛЕНО И ТАКА Е ПОТЪПКАЛ БОЖИЯ СИН И Е СЧЕЛ ЗА ПРОСТО НЕЩО ПРОЛЯНАТА ПРИ ЗАВЕТА КРЪВ НА ИИСУС, ТАЗИ СВЯТА КРЪВ, С КОЯТО Е ОСВЕТЕН ...И ТАКА Е ОСКЪРБИЛ ДУХЪТ НА БЛАГОДАТТА!
Сестри и братя, четем ли, разбираме ли, проумяваме ли какво ни казва Словото?!
Това е огнено Слово!
Това е огнено предупреждение!
След като си познал истината, след като си повярвал и си се покаял, след като си се кръстил във вода и в Духа, след като Бог ти е простил всички грехове, след като си сключил завет с Господа, след като си се се новородил, след като си станал син Божий НЕ СЪГРЕШАВАЙ ПОВЕЧЕ!
НЕ СЪГРЕШАВАЙ УМИШЛЕНО И СЪЗНАТЕЛНО, ЗАЩОТО ПОТЪПКВАШ ИИСУС ХРИСТОС, ПОТЪПКВАШ НЕГОВАТА ВЕЛИКА ЖЕРТВА, ПОТЪПКВАШ НЕГОВАТА ПРОЛЯТА СВЯТА КРЪВ !
НЕ СЪГРЕШАВАЙ УМИШЛЕНО И СЪЗНАТЕЛНО, ЗАЩОТО ОСКЪРБЯВАШ СВЕТИЯ ДУХ, ДУХЪТ НА БЛАГОДАТТА....
И повече не остава жертва за греховете на тези, които умишлено съгрешават...
За тях остава само едно страшно очакване на Съда и едно огнено негодувание...
30. Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си".
На Бог принадлежи възмездието,
Бог ще извърши въздаяние,
Господ ще съди людете Си!
ГОСПОД ЩЕ СЪДИ ТЕЗИ, КОИТО СА ПОЗНАЛИ ИСТИНАТА И СА ОТПАДНАЛИ ПОРАДИ УМИШЛЕНИТЕ СИ ГРЕХОВЕ.
Господ ще съди света, да, като дойде скоро Иисус ще съди света, но тук Словото казва, че ГОСПОД ЩЕ СЪДИ ЛЮДЕТЕ СИ, А ТОВА СА ТЕЗИ, КОИТО СА НЕГОВИ ЛЮДЕ, НО СА СЪГРЕШАВАЛИ УМИШЛЕНО И СА ГО ПОТЪПКАЛИ.... И СА ОСКЪРБИЛИ СВЕТИЯ ДУХ!
31. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.
ПИСАНО Е!
Евреи 10:1-39
1. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертвуват.
2. Другояче те биха престанали да ги принасят; защото жертвоприносителите, еднаж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове.
3. Но в тия жертви всяка година става спомен за греховете.
4. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове.
5. Затова Христос, като влиза в света, казва: -
"Жертва и принос не си поискал,
Но приготвил си Ми тяло;
6. Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни.
7. Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене),
Да изпълня Твоята воля, о Боже" -
8. Като казва първо: "Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито Ти са угодни", (които впрочем се принасят според закона),
9. после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто.
10. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги.
11. И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;
12. но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога,
13. та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.
14. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават.
15. А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: -
16. Ето заветът, който ще направя с тях
След ония дни, казва Господ:
Ще положа законите Си в сърцата им,
И ще ги напиша в умовете им",
прибавя:
17. "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече".
18. А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.
19. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището,
20. през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,
21. и като имаме велик Свещеник над Божия дом,
22. нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест {Или: Поръсена от нечиста съвест.}* и с тяло измито в чиста вода;
23. нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал;
24. и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,
25. като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.
26. Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,
27. но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.
28. Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели;
29. тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?
30. Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си".
31. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.
32. Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания,
33. кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тия, които страдаха така.
34. Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.
35. И тъй, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда.
36. Защото ви е нужно търпение, та, като извършите Божията воля, да получите обещаното.
37. "Защото още твърде малко време
И ще дойде Тоя, Който има да дойде, и не ще се забави.
38. А който е праведен пред Мене {Гръцки: Моя праведник.}†, ще живее чрез вяра;
Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми".
39. Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват та се спасява душата им.
Амин!

От Rosica Ivanova

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...