Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Истината за жените..

HP WomensHealth

Шест месеца след моето новорождение отидох в една Евангелска църква. Там чух да говорят за книга, наречена Конкорданс, която показвала всички стихове, съдържащи една и съща дума и улеснявала изследването на Библията. Аз имах голямо желание да изследвам значението на „благодат”, Святия Дух, кръщенията и още много други неща, които не разбирах. По този повод поисках Конкорданса, но ми казаха, че не ми бил нужен, тъй като съм жена, а жените не могат да проповядват. Бях искрено учудена от тази реакция. Не разбирах каква връзка има моето желание да изследвам Библията – с проповядването, но така или иначе, Конкорданс не ми беше даден.

Няколко месеца по-късно се преместих в друг град и посетих църква, където почти веднага ми дадоха думата да говоря от амвона. От едната крайност – в другата. Казах си: „Щом има две противоположни мнения за едно и също нещо, няма как и двете да са от Бога.” И направих най-доброто, което знам. Паднах на коленете си с Библия в ръка, търсейки Божието мнение по въпроса.
Между другото аз обичам да пиша, но никога не съм искала да говоря. Не ми харесва да съм център на внимание и се притеснявам от много хора. Така че, да проповядвам със сигурност не е била една от мечтите ми. От друга страна, копнея да съм покорна на Бога във всичко, а Той не можеше да иска едновременно от мен – и да говоря, и да не говоря Словото Му. Затова и се допитах до Него.
Ето какво открих: „Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.” (Мат. 28:18-20). Това са думи на Господ Исус преди възнесението Му, отправени към 500-те човека, сред които е имало и мъже, и жени: „Идете и НАУЧЕТЕ всички народи”. Е, няма как да учиш другите, без да им говориш. И Той не уточнява, че жените могат да поучават „само жени и деца, но не и мъже” (моля, не си съчинявайте!).
„Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.” (Марк 16:15). Отново думи на Господ Исус Христос, отправени към мъже, жени и дори към деца, защото се отнасят за „повярвалите” (стих 17). Там не пише, че знаменията ще придружават „повярвалите мъже”. Очевидно е, че този стих включва всички повярвали хора: мъже, жени, младежи и деца. Също така тук не е писано: „Мъже, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.” Напротив! Заповядано е на ВСИЧКИ: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.” Аз не бих желала нито да добавям, нито да отнемам от Словото на Бога, а ти?
Нека да видим и Филипяни 4:1-3: „Затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои. Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа. Да! И тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудеха в делото на благовестието заедно с мене, и с Климента, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.” (Филипяни 4:1-3).
Еводия и Синтихия са били жени, за които апостол Павел казва, че са се трудили ЗАЕДНО с него и останалите му съработници В ДЕЛОТО НА БЛАГОВЕСТИЕТО. Те не са прали дрехи, докато мъжете проповядват. Трудили са се ЗАЕДНО с тях и то в делото на БЛАГОВЕСТИЕТО, а не в нещо друго. Толкова е ясно! Библията говори за жени – съдии (Дебора), за мъдри жени (Авигея, Рут, Естир), но Еводия и Синтихия очевидно са били проповеднички на Евангелието и то по Божията воля.
Тогава защо е писано и че жените не бива да говорят в църквите? Т. Л. Озбърн споменава с чувство за хумор в едно от поученията си: „Господ Исус заповяда на жените да говорят, а Павел им каза да мълчат. Вие кого ще слушате?” Но разбира се, всичкото Писание е Боговдъхновено, включително и това: „Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно за жена да говори в църква.” (І Коринтяни 14:34-35).
Първо, има разлика между „говорене” и „проповядване”. В църквата Господ не желае никой от нас „да говори” – не само жените. Молитвените домове са места за среща с Бога, за проповядване, за молитви, за хваление и поклонение и със сигурност не са предназначени да бъдат „пазари”, където хората да разговарят за ежедневни неща или проблеми. Писано е, че в многото говорене грехът е неизбежен (Притчи 10:19), но не и че „в многото проповядване” ще съгрешим, нали?
Второ, нека си признаем, че за голяма част от хората е препоръчително да мълчим през повечето време. Имаме заповед: „Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат” (Ефес. 4:29) и много предупреждения като това: „Смърт и живот има в силата на езика” (Пр. 18:21). Ако всеки от нас отваряше устата си само по Божията воля и единствено чрез Неговия Дух, светът със сигурност щеше да е едно доста по-добро, по-мирно, по-тихо, по-свято и по-благоугодно място.
Трето, не всеки човек е призован да стане проповедник на Евангелието, но със сигурност всеки новороден християнин е призован да бъде свидетел на Исус Христос, а няма как да свидетелстваш за Бога, без да говориш. Дори и на жените, за да бъдат свидетели, им се налага да говорят, нали?
Четвърто, обърни внимание на уточнението в 35 стих на І Коринтяни 14 глава: „Ако искат да научат нещо...”. В кои случаи жените трябва да мълчат? Срамотно е, докато някой проповядва, вярващите се молят, пророкуват или хвалят Бога, да проговаряш, задавайки въпроси и прекъсвайки всички. Обаче, жените, които проповядват, определено отварят устата си не за да научат нещо, а за да изявят откровенията, които Бог им е дал, така че тази забрана няма как да се отнася за тях.
Нека да видим и І Тимотей 2:12, „А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.” Тук не става дума за говорене, а за поучение, но може ли това да важи за всяка жена на планетата? Ако беше така, забраната би била в противоречие с цитираните по-горе стихове, където Сам Господ Исус, докато ходеше в плът по тази земя, заповяда на жените да отидат по целия свят и да проповядват Евангелието на всяка твар. И апостол Павел със сигурност нямаше да хвали Еводия и Синтихия, ако бяха правили нещо, което да е в разрез с волята Божия.
Яков 3:1 казва: „Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане. Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.” На много езици „мъж” и „човек” е една и съща дума. Мъж на гръцки е „андрас”, а в оригинала на старогръцки в Яков 3:1 е употребена „анир”, която има следните пет значения: воин, свещеник, човек, мъж, жена. Така че, пълният превод е „който владее езика си, е съвършен воин, свещеник, човек, мъж или жена”. Това го споделям за насърчение на жените, които са се чудили, нямат ли шанс да овладеят езика си. Имаме! Чрез Духа на Бога можем да постигнем всичко, което Той ни заповядва. Нека заявеното в Притчи 31:26 „Отваря устата си с мъдрост. Законът на езика ѝ е благ” да бъде реалност в живота ни!
Съгласна съм, че има много жени, които не бива да поучават. Не на всеки е дадено да бъде учител. Но скъпите духовни водачи и свещеници нека не забраняват на всички жени нещата, които Сам Бог им е заповядал. Вместо това, по-добре да изпитват себе си и хората около тях според Библията, търсейки конкретното водителство на Святия Дух за всяка ситуация, за всеки мъж и за всяка жена.
Бог доказва, че не прави разлика между половете относно служенията и дарбите, помазвайки с Духа Си и изпращайки на нивата Си жени като Кетрин Кулман, чрез която е вършил безброй чудеса, изцеления и освобождения; Ейми Макферсън, която е проповядвала Евангелието на места, където други свещеници не са смеели да стъпят, опразвайки кръчми и театри и изпълвайки църквите с новоповярвали; Джойс Майер, чиито проповеди се гледат от милиони хора по света и чиито книги носят освобождение на хиляди; Майка Тереза и останалите монахини, които продължават делото й в бедните квартали по света; Базилеа Шилинг и всички останали Сестри на Мария, чиито живот носи благоуханието на Царя; съпругите на Алонсо Алън, Рийс Хауелс, Т. Л. Озбърн, които са проповядвали заедно с мъжете си и които са си отишли при Бога с тълпи от спасени души и много, много други.
Разбира се, има йерархия в семейството: мъжът е глава на жената, а жената е слава на мъжа. Господ е дал на мъжете да градят къщи, а на жените – да изграждат дома. Но нека да помним, че въпреки неоспоримите различия между половете, пред Бога всички сме равни, защото е писано също и: „Няма мъжки пол, нито женски, защото ние всички сме едно в Христа Исуса” (Галатяни 3:28). Дано християните да ходят във все по-дълбоко познаване на Бога и Неговата воля за тях; да има все повече променени като Раав жени; мъдри като Авигея; верни на призванието си като Рут; смели и непоколебими като Естир; знаещи и можещи като Девора; смирени и посветени воини на поста и на молитвата като Анна, но също и проповеднички на Евангелието като Еводия и Синтихия.
Онези, които продължават да твърдят, че жените имат право да поучават единствено жени и деца или невярващи хора, нека да прочетат тази заповед, която сам Господ Исус даде на Мария Магдалена, след като възкръсна: „Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.” (Йоан 20:17). Трябва да си непочтен, за да отречеш очевидното: Царят на царете изпрати жена, за да поучава Неговите братя, които са не друго, а вярващи мъже.
Вероятно до идването на Господ Исус в слава ще има християни, които се заблуждават в едно или друго нещо, включително и относно спорния въпрос за проповядването на жените, което на практика никъде в Библията не е забранено, но аз вярвам, че всеки, който търси Истината, ще я намери.
Ще завърша с думите на Божий служител, когото изключително много ценя. На 22.01.2011 г. той сподели във Фейсбук: „Бях попитан защо позволявам на жени да проповядват Евангелието. Отговорих: Ако аз започна да се давя в реката, няма да се интересувам дали жена или мъж ще ми спаси живота. Евангелизмът е спасителна операция и всички сме призовани да се включим в нея. По-добре да спечелиш една душа отколкото един спор. Съгласен ли си? Райнхард Бонке." („I was asked why I allowed women to preach the Gospel and replied, “if I as a man would drown in a river, I wouldn’t care if a woman or a man threw me a lifeline". Evangelism is an emergency-operation and we are all called to engage in it. Rather win a soul than win an argument. Agreed? REINHARD BONNKE").

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови