Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Защо вярваме във възкресението на Исус?

Исус от Назарет беше разпнат, погребан и след три дни възкръсна от мъртвите. Никоя друга религия не твърди, че нейният основател е възкръснал. В това християнството е уникално. Всички аргументи за истиността на християнството стоят върху опората на доказателствата за възкресението на Исус Христос. Възкресението е сърцевината на християнската вяра. От векове до момента много велики учени, които са разгледали доказателствата за възкресението са повярвали и смятат, че Исус е жив.

Например, Лу Уолъс, известният генерал и литературен гений, бил всепризнат атеист. В продължение на две години обикаля най-големите библиотеки в Европа и Америка, изучава и събира информация за Книгата, с намерението да обори християнството веднъж завинаги. Когато стига до втората глава, той изведнъж коленичва и извиква към Исус: "Господ мой и Бог мой!" Вече не мога да отказвам да приема, че Исус Христос е Син на Бога.., той открива сериозни и неоспорими доказателства. По-късно Лу Уолъс написва книгата "Бен Хур"

Ето няколко причини, поради които ние вярваме във възкресението на Исус Христос :

1 Възкресението беше предсказано.

 

Стотици години преди Исус да се роди, Библията записва думите на пророците на Израел, които обявяват пристигането Му. Старият завет е писан от много хора в продължение на над 1500 години, и съдържа над 300 пророчества за живота на Христос. Всички са напълно точни, предсказващи чудотворното Му раждане, безгрешният Му живот, чудесата, смъртта и възкресението. Основните пророчествата на Данаил са в девета глава, който описва времето, пророчества - точната година на кръщението на Исус и помазанието на Святия Дух за обслужване, точната година на Месия и Неговата смърт и възкресение. Всичко се изпълнява с математическа точност.

Лука 18, 31-33 -

И като взе дванадесетте при Себе Си, рече им: Ето, възлизаме в Ерусалим, и ще се изпълни, в Човешкия Син, всичко що е писано чрез пророците.
Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще Му се поругаят, и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят,
и, когато Го бият, ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.

"

Второ Празната гробница.

Само възкресението логично и напълно обяснява празния гроб на Исус. Един внимателен прочит на Библията показва, че гроба, където било тялото на Исус е бил строго охраняван от римски войници и затиснат с огромен камък. Ако Исус просто бил припаднал, както казват някои, охраната и камъкът са щели да му попречат да ибяга, както и да предотвратят опит тялото Му да бъде откраднато от Своите ученици.

Матей 27, 62-64 -

И на следващия ден, който бе денят след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилата и казаха:
Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна.
Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата.

3 Лична среща.

Възкресението е единственото смислено обяснение, че Исус Христос се явява пред учениците Му. След възкресението Си Исус се явява поне десет пъти на тези, които го познаваха, и на повече от 500 души наведнъж. Господ доказва, че тези изяви не са били халюцинации, защото яде и говори с тях, и те Го докосват.

20 Йоан, 26-27 -

И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!
Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.

Лука 24, 36-43 -

И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам!
А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.
И Той им рече: Защо се смущавате? и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви?
Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам.
И като рече това, показа им ръцете и нозете Си.
Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене?
И дадоха Му част от печена риба [и меден сок].
И взе та яде пред тях.

4 Исус имаше власт над смъртта.

По време на живота си Исус възкреси от смъртта на няколко души. Това беше Лазар, който беше мъртъв от няколко дни, след което Яировата дъщеря, вдовиците син Наим.

Матей 27, 51-54 -

И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,
гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени,
(които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град, и се явиха на мнозина).
А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко що стана, уплашиха се твърде много, и думаха: Наистина тоя беше Син на Бога.

Лука 7, 12-15 -

И когато се приближи до градската порта, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица; и с нея имаше голямо множество от града.
И Господ, като я видя, смили се за нея и рече й: Недей плака.
Тогава се приближи и се допря до носилото; а носачите се спряха. И рече: Момче, казвам ти, стани.
И мъртвият се подигна и седна, и почна да говори. И Исус го даде на майка му.

Йоан 11: 17-45 -

И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил от четири дни в гроба.
А Витания беше близо до Ерусалим, колкото петнадесет стадии;
и мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брат им.
Марта, прочее, като чу, че идел Исус, отиде да Го посрещне; а Мария още седеше в къщи.
Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше Ти тука, не щеше да умре брат ми.
Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде.
Казва й Исус: Брат ти ще възкръсне.
Казва Му Марта: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.
Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;
и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?
Казва му: Да Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който има да дойде на света.
И като рече това, отиде да повика скришом сестра си Мария, казвайки: Учителят е дошъл и те вика.
И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него.
Исус още не беше дошъл в селото, а беше на мястото, гдето Го посрещна Марта.
А юдеите, които бяха с нея в къщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире й, като мислеха че отива на гроба да плаче там.
И тъй, Мария, като дойде там гдето беше Исус и Го видя, падна пред нозете Му и рече Му: Господи, да беше Ти тука, нямаше да умре брат ми.
Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути.
И рече: Где го положихте? Казват Му: Господи, дойди и виж.
Исус се просълзи.
Затова юдеите думаха: Виж колко го е обичал!
А някои от тях рекоха: Не можеше ли Този, Който отвори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре?
Исус, прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък.
Казва Исус: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му казва: Господи, смърди вече, защото е от четири дни в гроба.
Казва й Исус: Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава?
И тъй, отместиха камъка. А Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.
Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.
Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!
Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.
Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това що стори Исус, повярваха в Него.

5 Създаване на Църквата.

Възкресението е единственото разумно обяснение за раждането на християнската църква. Християнската църква е най-голямата институция в човешката история, която някога е съществувала. Повече от половината от първата проповед се отнася до възкресението.

Деяния 2,22-24 -

Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете,
Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;
Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.

Деяния 2, 32-33 -

огова Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.
И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

Ранната църква е знаела, че това е в основата на нейното послание. Противниците на Исус и неговите последователи биха могли да прекратят всичко по всяко време, като просто покажат тялото Му, но Исус е бил жив.

Исус напълно променя живота на учениците.

Възкресението е единственото логично обяснение за промяната в живота на учениците. Те Го изоставят, преди да бъде разпнат, а след смъртта му те са обезсърчени и уплашени.

Лука 24, 1-11 -

А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили.
И намериха камъка отвален от гроба.
И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса.
И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло.
И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята; а мъжете им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите?
Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,
като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат, и в третия ден да възкръсне.
И спомниха си думите Му.
И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други.
А бяха Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Якововата майка и другите жени с тях, които казаха тия неща на апостолите.
А тия думи им се видяха като празни приказки, и не вярваха.


И все пак след възкресението Му, и след това, което се случи на Петдесятница, чрез силата на възкръсналия Христос. Изплашените и разочаровани хора стават смели и ревностни последователи, които поставят вярата в живота си. Тяхното смело поведение би имало смисъл, ако те вярват, че Исус Христос наистина възкръсна от мъртвите. Това е факт, за които си струва да умреш!

Иеова

Благодарение на възкресението на Исус, Неговите истински последователи не просто спазват моралния кодекс на един мъртъв основоположник, но те имат лични отношения с живия Бог. Исус Христос живее днес, благославя тези, които се доверяват и Му се покоряват, и обогатява живота им.

През вековете много признават, че Исус е Бог, в това число хора, които имат значително влияние върху света. Например, един френски учен и философ Блез Паскал казва: "Във всяко човешко сърце има Бог с форма на вакуум, че само Бог може да запълни чрез Своя Син Исус Христос."

"Когато четях Библията, аз осъзнах, че Исус е единственият път към Бога ... Вярвам, че моите познания за Исус се превръщат в нещо лично, че аз му вярвам, и така отворих вратата към живота" на Клиф Ричард.

Ти лично ако все още не си, би ли приел Исус Христос като твой Господ и Спасител? Макар и да звучи много смело, това е възможно! Исус иска да установи с теб лична  връзка. Той вече е направил всичко, което беше необходимо. Очаквай подаръка си :)


СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Коментари   

 
0 #3 Admin 30-03-2012 12:00
Цитит от xxx:
Искам да вярвам, но намирам много противоречия и несъстоятелности в Библията - и колкото повече се ровя толкова повече на брой изпъкват. Но пък останалите учения въобще не са толкова впечатляващи колкото това. Явно ръкописите са били променяни през вековете, не мога да си обясня иначе защо има текстове, които ограбват божествената природа на Христос.


Ами в началото изглежда, че има противоречия, но удивителното е, че когато я разбереш всичко си пасва. Наистина уникална книга.
Цитиране
 
 
-1 #2 xxx 28-03-2012 17:20
Искам да вярвам, но намирам много противоречия и несъстоятелност и в Библията - и колкото повече се ровя толкова повече на брой изпъкват. Но пък останалите учения въобще не са толкова впечатляващи колкото това. Явно ръкописите са били променяни през вековете, не мога да си обясня иначе защо има текстове, които ограбват божествената природа на Христос.
Цитиране
 
 
+3 #1 Янка 19-06-2011 23:05
Благодаря за прекрасната статия!
:-)
Цитиране
 

Добавете коментар

Защитен код
Обнови