Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

КАКВА Е БИБЛЕЙСКАТА ЦЪРКВА

Библейската църква

За да размишляваме за това каква е Библейската църква, т.е църквата според Божието Слово, каква е, какво представлява, какво означава, трябва да поясним какво означава думата "църква".
Ние сме в Новия Завет и затова четем какво пише там и какво пише в оригиналния текст на Библията на гръцки език. Навсякъде, където четем в нашите преводни Библии, в Новия Завет думата църква, в оригиналният текст е "еклесия". Еклесия означава събрание на хора. Няма значение какви са - вярващи, невярващи, политици, селяни, учени и т.н., няма значение защо са събрани, къде са събрани, винаги такова събрание, сбор е "еклесия".
И по този начин в Новия Завет на гръцки език навсякъде е употребена думата еклесия, когато се говори за църква.
И така какво е църквата, какво е еклесия според Словото?
Отговорът ни дава самото Слово - четете Д.А., Посланията, Н.З. - това е сбор, събрание, общение САМО от светии, САМО от новородени Християни.
НЕКА ДА ПОВТОРИМ, ЗА ДА ПОДЧЕРТАЕМ - ЦЪРКВАТА Е СЪБРАНИЕТО САМО НА СВЕТИИТЕ, СЪБРАНИЕТО САМО НА ТЕЗИ, КОИТО СА СПАСЕНИ, НОВОРОДЕНИ, КОИТО ЧРЕЗ ВЯРА В ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС СА СЕ ПОКАЯЛИ, КОИТО СА КРЪСТЕНИ ВЪВ ВОДА С ПЪЛНО ПОТАПЯНЕ В ИМЕТО НА ИИСУС, КОИТО СА КРЪСТЕНИ И В СВЕТИЯ ДУХ, ТЕ СА НАРЕЧЕНИ ХРИСТИЯНИ. ТЕ ВСИЧКИ СА УЧЕНИЦИ, ЧИРАЦИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ХРИСТОВИ.
В събранието на светиите няма невярващи, няма неспасени, няма неновородени, няма некръстени във вода с пълно потапяне, няма некръстени в Духа, няма такива, които живеят в грях, а всички са светии, които живеят праведен живот в чистота.
КАКВО Е ЦЪРКВАТА?
ЦЪРКВАТА Е ТЯЛОТО НА ИИСУС ХРИСТОС!
КОЙ Е ГЛАВАТА НА ЦЪРКВАТА?
ЕДИНСТВЕНАТА ГЛАВА НА ЦЪРКВАТА Е САМ ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС - ИЕШУА ХА МАШИАХ!
КОЙ РЪКОВОДИ ЦЪРКВАТА?
ЦЪРКВАТА РЪКОВОДИ ДИРЕКТНО ИИСУС ХРИСТОС ЧРЕЗ СВЕТИЯТ ДУХ! ГОСПОД Е ЖИВ!
КАКВО СЛУША ЦЪРКВАТА?
ЦЪРКВАТА СЛУША САМО БОЖИЕТО СЛОВО и ГЛАСЪТ НА СВЕТИЯ ДУХ!
КАКВО ГОВОРИ ЦЪРКВАТА?
ЦЪРКВАТА ГОВОРИ САМО БОЖИЕТО СЛОВО!
КАКВО ВЪРШИ ЦЪРКВАТА?
ЦЪРКВАТА ИЗПЪЛНЯВА САМО БОЖИЕТО СЛОВО
КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЦЪРКВАТА?
ЦЕЛТА НА ЦЪРКВАТА Е ДА РАЗШИРЯВА БОЖИЕТО ЦАРСТВО КАТО РАБОТИ И СЛУЖИ В ДЕЛОТО НА БЛАГОВЕСТИЕТО
ЦЪРКВАТА ИМА ДВЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
1. ПЪРВАТА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ЦЪРКВАТА Е ВЪТРЕШНА
В СЪБРАНИЕТО НА СВЕТИИТЕ, КОГАТО СВЕТИИТЕ СА СЪБРАНИ ЗАЕДНО! ТОВА СЪБРАНИЕ Е РЪКОВОДЕНО САМО ОТ СВЕТИЯТ ДУХ.
ВСИЧКИ СВЕТИИ СА РАВНОПОСТАВЕНИ ПРЕД БОГА!
СТРУКТУРАТА НА ЦЪРКВАТА Е ПЛОСКА, НЯМА ЛИДЕРИ, НЯМА ПИРАМИДА, НЯМА ЙЕРАРХИЯ, НЯМА СВЯТИ, ПО-СВЯТИ И НАЙ-СВЯТИ, ВСИЧКИ СА СВЯТИ, ЗАЩОТО ИМАТ В СЕБЕ СИ ЕДИН И СЪЩИ СВЕТИ ДУХ!
Църквата като тяло Христово трябва да расте, да се назидава духовно, за да достигнат всички светии мярката на ръста на Христовата пълнота във всичко - вяра, надежда, любов, мъдрост, в познаването на Господа, в плодовете, в работенето, в делата, в святостта, за да бъдат чистата и свята Христова невяста, без петно и бръчка, зряла и утвърдена във вярата, праведна и принасяща добри и трайни плодове!
ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ГОСПОД Е ДАЛ СЛУЖИТЕЛИ, СВЕТИИ, КОИТО СЛУЖАТ НА ДРУГИТЕ СВЕТИИ - БРАТЯТА СИ, КАТО ГИ УЧАТ НА ВСИЧКО ТАКА, КАКТО ДУХЪТ ИМ ДАВА И ТОВА СА:
АПОСТОЛИ
ПРОРОЦИ
БЛАГОВЕСТИТЕЛИ
ПАСТИРИ
УЧИТЕЛИ
Тези пет вида служения са вътре в събранието на светиите и целта е тези служители да НАУЧАТ ВСИЧКИ СВЕТИИ НА ВСИЧКО СПОРЕД СЛОВОТО И ДИРЕКТНОТО ВОДИТЕЛСТВО НА СВЕТИЯ ДУХ - КАК ВСЕКИ СВЕТИЯ ДА ЗНАЕ И МОЖЕ ДА ВЪРШИ ВСИЧКО, КОГАТО Е САМ СРЕД СВЕТА, НА КОЙТО СВЯТ КАТО ЗНАЕ И МОЖЕ ТРЯБВА ДА ЗАНЕСЕ БЛАГАТА ВЕСТ, ДА ПРАВИ УЧЕНИЦИ, ДА КРЪЩАВА, ДА ИЗЦЕЛЯВА, ДА ИЗГОНВА БЕСОВЕ, ДА РАБОТИ НА ЖЪТВАТА ГОСПОДНА, ЗАЩОТО ВСЕКИ СВЕТИЯ Е ПОСЛЕДОВАТЕЛ И УЧЕНИК ХРИСТОВ И ТРЯБВА ДА ВЪРШИ ВСИЧКО, КОЕТО ВЪРШЕШЕ ИИСУС! И ТАКА БОГ ЩЕ ПРИБАВЯ КЪМ ЦЪРКВАТА СИ ВСИЧКИ, КОИТО СЕ СПАСЯВАТ, ЩЕ ГРАДИ ТОЗИ ДУХОВЕН ДОМ ЧРЕЗ ЖИВИТЕ КАМЪНИ, КОИТО СМЕ ВСИЧКИ НИЕ СВЕТИИТЕ!
В СЪБРАНИЕТО НА СВЕТИИТЕ ВСЕКИ ВЗЕМА УЧАСТИЕ!
ВСЕКИ!
НЯМА ЛИДЕРИ, НЯМА ПРОГРАМА, НЯМА ЧОВЕШКА ОРГАНИЗАЦИЯ.
ВСИЧКИ СА БРАТЯ, С БРАТСКА ЛЮБОВ ПОМЕЖДУ СИ, ВСИЧКИ СА РАВНОПОСТАВЕНИ.
1 Коринтяни 14:
26. Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате ВСЕКИ има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.
27. Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама, или най-много по трима, и то по ред; а един да тълкува.
28. Но ако няма тълкувател, такъв нека мълчи в църква, и нека говори на себе си и на Бога.
29. От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават.
30. Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека млъква.
31. Защото един след друг ВСИЧКИ можете да пророкувате, за да се поучават ВСИЧКИ и ВСИЧКИ да се насърчават;
Вгледайте се внимателно в Словото и вижте тази чиста, свободна и свята картина от събранието на светиите, има Божествен ред, дисциплина, има пряко Божие ръководство, има ЕДНА атмосфера на ЕДИНСТВО МЕЖДУ СВЕТИИТЕ И БОГА!
И това е чудесно!
Бог, Господ, Светият Дух ръководят събранието на светиите!
Там в такова събрание е ПЪЛНОТА ОТ ЛЮБОВ!
ТАМ В ТОВА СЪБРАНИЕ БОЖИИТЕ ДЕЦА СА ЕДНО СЪС СВОЯ СЪЗДАТЕЛ, КОЙТО ИЗЛИВА И ИЗЛИВА СВОЯТА БАЩИНА ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ЗНАНИЕ, БЛАГОДАТ, НАЗИДАВА ДЕЦАТА СИ, УЧИ ГИ НА ВСИЧКО И ТЕ РАСТАТ В ТАЗИ БАЩИНА ГРИЖА, ОМЪДРЯВАНИ И ПРЕДПАЗВАНИ ОТ ЗЛОТО И СЪБЛАЗНИТЕ, ВОДЕНИ В ПРАВИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА КЪМ ВЕЧНИЯ ЖИВОТ В ХРИСТА ИИСУСА!
И вижте, забележете, запомнете, че Бог не пренебрегва никого, но дава на ВСЕКИ, НА ВСЕКИ ЕДИН СВЕТИЯ ДАВА ДА СЕ ИЗЯВИ ЧРЕЗ НЕГО, НЯМА ТАКИВА, КОИТО СА ПРЕНЕБРЕГНАТИ, НЯМА ТАКИВА, КОИТО СА "БОГОИЗБРАНИ", ИЗДИГНАТИ НАД ДРУГИТЕ, НЯМА РАЗДЕЛЕНИЕ, ВСИЧКИ СА РАВНИ, НЯМА ЛИДЕРИ, НЯМА НАЧАЛСТВАЩИ И ГОСПОДСТВАЩИ НАД ДРУГИТЕ, БОГ ТОВА ГО МРАЗИ...
В събранието на светиите чрез водителството на Светия Дух става насърчение, назидаване, поучение на всеки един!
В събранието на светиите се взема Господната трапеза!
В събранието на светиите са молитви, духовно воюване в единство, така, че портите на ада не могат да надделеят над църквата!
Събранието на светиите е Господната армия, облечена в Божието всеоръжие, храбра, силна, побеждаваща!
Събранието на светиите - църквата е славна, знаеща и можеща!
Църквата е ПОКОРНА НА БОЖИЕТО СЛОВО!
Църквата живее в светлината на Господа, ТЯ Е СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА И СОЛТА НА СВЕТА!
Църквата работи!
Църквата не спи!
Църквата бди и очаква завръщането на Иисус!
Църквата е жива и расте, умнижава се и расте духовно!
В църквата връзката между светиите е ЛЮБОВТА АГАПЕ!
2. ВТОРАТА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ЦЪРКВАТА Е ВЪНШНА
Събранието на светиите излиза навън така, както е заповядал Сам Господ:
Матей 28:
18. Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, като каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
19. И така, ИДЕТЕ, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух,
20. като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)
Марко 16:
15. И рече им: ИДЕТЕ по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
16. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
19. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
20. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.
В Новия Завет НЯМА ДЕСЯТЪЦИ!
СВЕТИИТЕ НЕ ДАВАТ ДЕСЯТЪЦИ!
ЦЪРКВАТА НЕ ДАВА ДЕСЯТЪЦИ!
КОЛКО ГОЛЯМА Е ЦЪРКВАТА?
Най-малката църква е от двама души:
Матей 18:20. Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.
КОЛКО Е МАКСИМАЛНИЯТ БРОЙ НА СВЕТИИТЕ В СЪБРАНИЕТО ИМ?
НЕОГРАНИЧЕН
КОЛКО Е ОПТИМАЛНИЯТ БРОЙ НА СВЕТИИТЕ В СЪБРАНИЕТО ИМ?
ТОЛКОВА, ЧЕ ДА МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ВСИЧКИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕНИЕТО ИМ. АКО СА МНОГО, НЯКОИ ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧАСТВАТ, ЗАЩОТО СА ОГРАНИЧЕНИ ОТ ВРЕМЕТО, ДОРИ ДА СА 24 ЧАСА ЗАЕДНО...
НАЙ-ДОБРЕ Е, КОГАТО СА СЪБРАНИ КАТО ЕДНО СЕМЕЙСТВО, ЕДНО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО - 12-15-16 ДУШИ.
ДОМАШНА ЦЪРКВА. СЪБИРАНЕ НА СВЕТИИТЕ В ДОМОВЕ, РЕДУВАЩИ СЕ ИЛИ В ЕДИН ДОМ, СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.
АТМОСФЕРАТА Е ДОМАШНА, СВОБОДНА, РАДОСТНА, В ЛЮБОВ, В БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ И ОБЩЕНИЕ.
Тогава няма нужда от наем, няма нужда от нищо..., няма ограничение, няма "ходене на църква", няма ЗАЩОТО ЦЪРКВАТА СМЕ НИЕ, няма определен ден, няма амвони, няма оратор получаващ заплата и десятък, няма заспиващи слушатели, няма дискос, няма десятъци, няма програми, няма планове, няма човешка организация и структура, няма традиции и доктрини, няма йерархия....
Църквата не е сградата.
Когато това семейство порасне поради прибавените към него нови спасени души, тогава се разделя на две, или на три събрания и т.н., но всички сме заедно в Духа и сме една Църква, едно духовно тяло с Една Глава - Иисус Христос.
За връзка, организационна в и между събранията на светиите има старейшини, презвитери, дякони, епископи, които в никакъв случай не са началници, не са привилегировани, нито издигнати над другите, а са служители на братята си в смирение и покорство на Бога, за които Словото казва много точно какви трябва да бъдат:
1 Тимотей 3:
1. Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае.
2. Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава,
3. не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец;
4. който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност;
5. (защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?)
6. да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждане с дявола.
7. При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.
8. Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба,
9. да държат с чиста съвест тайната на вярата.
10. Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни.
11. Тъй и жените им {Или: дякониците.}* трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.
12. Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена, и да управляват добре чадата си и домовете си.
13. Защото тия, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата на Христа Исуса.
ИМА ЛИ ТАКАВА ЦЪРКВА ДНЕС?
ЗА ТАЗИ ЦЪРКВА ЧЕТЕМ В СЛОВОТО.
ТАЗИ ЦЪРКВА САМ ИИСУС Я ИЗГРАДИ ВЪРХУ АПОСТОЛИТЕ И ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ, КАТО САМ ТОЙ Е КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК!
ТАЗИ ЦЪРКВА САМ ИИСУС ХРИСТОС ИЗКУПИ СЪС СВЯТАТА СИ КРЪВ!
ЗА ТАЗИ ЦЪРКВА ГОСПОД ЩЕ СЕ ВЪРНЕ, ЗА ДА СИ Я ВЗЕМЕ И ДА БЪДЕ С НЕЯ ЗАВИНАГИ - МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ЗА НЕВЯСТАТА СИ! СЪВЕСМ СКОРО!
ИИСУС ИДВА!
ИИСУС СЕ ПРИБЛИЖАВА ВЕЧЕ!
ИЗТИЧАТ ПОСЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ!
Амин

От Росица Иванова

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови