Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Пост или диета?

Външният вид на една сестра предизвика следните коментари: Виж колко добре изглежда, независимо от възрасттаси! Да, но тя редовно пости – беше заключението. Някои християни възприемат постенето като диети за намаляване на телесното тегло. Естествено , че редовният пост има и такова въздействие. В Пс. 109: 24 четем: ”Колената ми се клатят от пост и снагата ми губи тлъстината си”. Но това, че е необходимо внимание към начина на хранене е съвсем друг въпрос. Всеки християнин трябва да знае и зачита истинската цел на поста.

Каква е целта и смисълът на духовния пост?В тълковния речник думата „пост”се обяснява в два аспекта : Лице или група лица, които наблюдават или охраняват нещо; Място, откъдето се води наблюдението; Отговорна длъжност. В духовен аспект: Въздържане от блажна храна в определени дни, свързано с религиозни предписания ; Длъжни сме да кажем, обаче, че никъде в Словото не се говори за определен вид храна.

Когато искаме да предприемем пост, първо трябва да си изясним причината, заради която решаваме да се ограничим от храна. Ако е за да намалим телесното си тегло, т.е. да спазваме диета, можем да потърсим съвети от медицински специалисти или сайтове за здравословно хранене. Ако е поради духовни съображения, тогава търсим съвет в най-важния духовен наръчник – Божието Слово.

Какво казва Библията за поста? Християните са призовани да постят. Това разбираме от думите на Христос. Когато Го упрекват, че учениците Му не постят, Той казва: „ Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът (т.е. Христос) ще се отнеме от тях; тогава през ония дни, ще постятЛука 5:35.

В много случаи в Стария Завет Бог призовава целия народ към пост. Дори във Великия и страшен ден Господен Бог дава шанс за избавление : ” даже и сега се обърнете към Мене с цялото си сърце, с пост, с плач и с ридание” Йоил 2:12.

Заради много важни причини библейски личности са се обричали на продължителен пост. В дните на своето служение, на планината Хорив Мойсей стоя там с Господа четиридесет дена и четиридесет нощи без да яде хляб или да пие вода. И Господ написа на плочите думите на завета, Десетте Заповеди” Изх. 34:28.

40 -денонощния пост на Христос в пустинята беше подготовка са служението Му ( Мат. 4:2).

Разбираме, че постът е въздържане от храна и вода. В Исая 58:6 -7 намираме и друго изискване: „Не това ли е постът, който Аз съм избрал Да развързваш несправедливите окови; Да разслабваш връзките на ярема; Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния; И да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш; И да не се криеш от своите еднокръвни? ”

За да разберем истинската същност на поста, трябва да кажем, че постът не е диета, нито гладна стачка, чрез която искаме да заставим Бог да ни отговори на молитвата. Постът всъщност не е за Бога, а за човека. Въздържането от храна - смиряването на тялото е една страна на поста, другата е смиряване на душата изразено в ограничаване от определени постъпки и вършене на добри дела. Когато човек е нахранен, е склонен по- малко да мисли за духовните неща. Затова чрез потискане на телесното и плътското, даваме доминанта на духовното.

В Йон 3:6 -8 четем: „понеже вестта бе стигнала до Ниневийският цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел. И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му, с тия думи: Човеците и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога, да! Да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им”. Стиховете в Исая 58:6-7 и Йон 3:6 -8 акцентуват върху две аспекта на поста – ограничаването от храна и духовното смирението - едното не изключва другото .

Какво да бъде поведението ни по време на пост? В Йоил 1:13 -14 се казва: „Опашете се с вретище и плачете, свещеници; Лелекайте, служители на олтара; дойдете, нощувайте във вретище, Служители на моя Бог” и в Мат 6:16 „А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят”. Как да се обясни смисъла на две, на пръв поглед, противоречащи си послания - плачете, лелекайте, т.е тъгувайте и не бивайте унили? Между двата стиха, като че има противоречие, но тук става въпрос за две различни ситуации. Бог ни дава възможност да преценяваме поведението си според обстоятелствата. Както в Притчи 26:4-5 „Не отговаряй на безумния според безумието му, да не би да станеш и ти подобен нему” и „Отговаряй на безумния според безумието му, да не би да се има мъдър в своите си очи”.Тук Бог ни дава възможност да постъпим според както е полезно.Така и Матей ни казва да се смиряваме и да не парадираме пред хората с нашите помрачени лица поради поста ,но когато е необходимо (Йоил 1:13-14) да дадем пример, както Ниневийският цар наложи показен пост, който доведе до покаяние на целия народ.

При какви случаи се е въвеждало пост? В Словото намираме примери за мотивите на пост.При бедствие, опасност или скръб.

Естир ( 4:16)заради надвисналата за сънародниците й опасност от унищожение: „ Иди, събери всичките юдеи, които се намират в Суса и постете за мене, не яжте и не пийте три дни, нощем и денем; и аз и момичетата ми ще постим подобно; тогава ще вляза при царя, което не е според закона и ако погина, нека погина”.

Когато народът на Ниневия е застрашен от Божие наказание, за да омилостиви Бога, Ниневийският цар обяви пост даже и за животните:Йон 1:2; 3:7

При изповядване на грях. След като Давид беше изобличен от Натан прие пост от мъка, за духовно очистване и покаяние: „Давид, прочее се моли Богу за детето, и Давид пости, па влезе та пренощува легнал на земята” 2Ц 12:16.

Когато съградиха стената „израилтяните бяха събрани с пост, облечени с вретища и с пръст на себе си, Израелевия род отдели себе си от всичките чужденци и застанаха та изповядаха своите грехове и беззаконията на бащите си” Неемия 9:3.

Характерно за духовния пост е връзката му с молитвата. В известен смисъл постът е подкрепа на молитвата. Твърди се, че човек се доближава повече до Бога. Затова често библейските личности са придружавали молитвите си с пост „Тогава прогласих пост там при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни, и за всичкия ни имот Езд. 8:23. Христос подчертава необходимостта от непременно свързване на молитвата с пост при определени случаи: „Исус смъмри беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час. Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним? А Той им каза… тоя род не излиза, освен с молитва и пост” Мат. 17: 18-19, 21.

Постът, както и молитвата с него трябва да се принасят със смирение. Докато чакали Мойсей да слезе от планината, израилтяните се отчаяли и си направили бог с образ на златно теле. Мойсей толкова се ядосал, че хвърлил плочите на Завета на земята и ги счупил. Но „После припаднах пред Господа, както първия път, четиридесет дена и четиридесет нощи; хляб не ядох и вода не пих поради всичкия грях, чрез който съгрешихте като извършихте зло пред Господа та Го раздразнихте” Втз. 9:18.

От казаното до тук идваме до заключение, че постът е нещо сериозно, за което трябва да се подготвим. Винаги има за какво да се молим. И ако решим да спазваме определен ден, това ще ни на учи на дисциплина, ще преживеем различни опитности. Обикновено човек по време на пост насочва вниманието си към физическото състояние на тялото - кога ще огладнее, съблазнява ли го храната, доколко работоспособен се чувства, и др п.

Здрав човек практически може без проблем да преживее денонощие без храна и вода. Но Бог не гледа какво правим, а защо го правим. Дори на хора, които по здравословни причини не могат да поддържат продължителен пост, Бог ще приеме тяхното частично участие.

С какво Бог ни се отплаща?Когато постим имаме обещание : „Тогава твоята светлина ще изгрее като зората. И здравето ти скоро ще процъфне; Правдата ти ще върви пред тебе, и славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш насред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи. Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, и насищаш наскърбената душа. Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, и мракът ти ще бъде като пладне; Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие, и ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, и като воден извор, чиито води не пресъхват” Исая 58:8-12. Несъмнено, всеки би пожелал такива благословения!

Ан. Василева

10 2014


Всички права запазени © 2014. Препечатвания и препубликации само с разрешение:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Ан. ВасилеваАн. Василева е педагог по професия. Обръща се към Бога през 1990 година. Посещава евангелска църква в София. Участва в служение на деца - сираци. Занимава се с литературно творчество от 2000 г. Нейни публикации могат да се срещнат в женското християнско списание Лия, в църковен бюлетин и други. Публикува статии на християнска тематика в настоящия сайт от 2012 година.

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови