Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

'Научи ме, Господи!' - Изкушенията

Научи ме Господи'

Изкушенията

Ан Василева, Юли 2014г.

Научи ме Господи

'Научи ме Господи!'

Изкушенията са едни от най-нежеланите състояния, в които може да се окаже християнина, тъй като са свързани с нашата воля и самоконтрол. Мислим си, това на нас не може да се случи, то се отнася за другите . Но от Божието Слово разбираме, че никой не е застрахован против изкушения. За това ни предупреждава и стихът в 1 Кор. 10:12 „който мисли, че стои, нека внимава да не падне”. През цялата Библия – от „Битие” до „Откровение” изкушението присъства в различни варианти. Откриваме го в отделни стихове и в житейските истории на известни библейски личности – Йов,Самсон, Йосиф, Давид, ап. Павел и др. Най-впечатляващо е, че Исус Христос, още в началото на Своето служение, също бе подложен на изкушения. Свидетели сме за него и днес.

Кой предизвиква изкушенията? Бог не скрива от нас, че това е Сатана. Още в Едемската градина първите хора са съблазнени ( Бит 3:1,4,5) и изкушени. В образа на змията Сатана съблазнява Ева да наруши Божията заповед, като яде от забранения плод „ А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото”. Ева се поддава на изкушението, после и Адам. Това беше първият успех на Сатана, отразил се след това пагубно върху живота на цялото човечество.

За механизма на изкушението разбираме от историята за живота на Йов. Подразнен от Божието одобрение Сатана иска да докаже, че Йов не е толкова верен, колкото Бог мисли. Бог разрешава на Сатана да изпита Йов ( 1,2 гл.). Сполетян от тежки събития Йов е предизвикан да похули Бога „ Тогава жена му рече: Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри”. Но четем Йов да казва удивителни думи : „Ти говориш както говори една от безумните жени. Що! Доброто ли ще приемаме от Бога, и да не приемаме и злото?” Йов 2:9,10. Въпреки всичко Йов не се подава „Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога” Йов 1:22.

Изкушенията действат бързо, силно, активно, имат пагубно влияние върху всяка човешка личност. Тяхното въздействие спрямо тялото е невъзможност за въздържание (алкохол, тютюнопушене, наркомания, похот); спрямо чувствата – чрез въвличане в различни страсти и удоволствия; спрямо духа – чрез лъжливо представяне на истината.

Предпоставка за изкушението е съблазънта. „Не е възможно да не дойдат съблазните „ казва Христос ( Лука 17:1). Съблазняването обаче още не е изкушение. Съблазън (гр. skandalon) буквално означава кукичката, на която се закача стръвта, примамка; преносно – капан, клопка, заблуда, препятствие, нещо, което силно привлича или поражда желание. Поддаването на съблазън, т.е. пренебрегването на Божиите изисквания, предпочитането на греха, ни предава на изкушението. Ева беше съблазнена от възможността да стане независима от Бога. Когато реши да наруши Божията заповед, тогава тя падна в изкушение.

Между изкушение и изпитание също има разлика. Изкушението (гр. peirasmos - изпитание, проба) се планира и предизвиква от Сатана. Неговата цел е да събори, разколебае, сломи човека, като го отклони и отдалечи от Бога и го подтикне към грях. А изпитанията винаги са от Бога и целта им винаги е да доближи човека до Бога и да го утвърди във вярата.

Сатана изпробва различни примамки за да съблазни Христос по времето на Неговия четиридесетдневен пост в пустинята и да Го въвлече в изкушение Мат 4:1, 3-11. Такава примамка беше гладът „ И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове” Мат 4:2-3. И до ден днешен гладът и бедността се използват като съблазън.

При Давид използва похотта „ надвечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща; и от покрива видя една жена, която се къпеше; а жената бе много красива наглед” 2Царе 11:2 . Давид се подаде и беше изкушен, което по-нататък му донесе много неприятности.

Пример за съпротива на изкушението е случаят с Йосиф и жената на Петефрий. Йосиф беше строен и красив. „И след време, жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и му рече: Легни с мене”. Но Йосиф каза: „как да сторя това зло пред Бога?” Бит 39:7,9.

Животът на Самсон (Съд. 13 -16:30) ясно показва , че изкушението води до грях, а грехът като се развие, ражда смърт. За да не се подаваме на нежелани страсти Божието Слово ни съветва: „Не лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би Сатана да ви изкушава, чрез вашата невъзможност да се въздържате” 1 Кор. 7:5.

Освен от Сатана, изкушение може да дойде и поради човешки слабости и страсти: „Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло, и Той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст” Як.1:13,14.

Стремежът към слава и власт е човешка слабост. Сатана се опита да я използва и при Христос : ” Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш” Мат 4:8,9. Христос обаче отблъсна атаките му с Божието Слово: „ Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш" Мат 4:10.

За сребролюбието и желанието за богатство и охолен живот ап. Павел пише: „ които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел” 1 Тим. 6:9. Затова в Притчи 30:8,9 молитвата е: „Отдалечи от мене измамата и лъжата. Не ми давай ни сиромашия, ни богатство, храни ме с хляба, който ми се пада. Да не би да се преситя и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да открадна. И да употребя скверно името на моя Бог”.

Понякога падаме в изкушение от гордост и неподчинение. Показателен е примерът с лаодокийците, които в задоволството си не разбират ,че се отдалечават от Бога и изпадат в пълна противоположност на това, което си мислят: „Понеже казваш: Богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо и не знаеш, че ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол” Откр. 3:17. Съблазни има поради нечестивите хора. Фарисеите се опитваха да злепоставят Исус като Го „ впримчат в говоренето Му” „ фарисеите и садукеите дойдоха при Исуса, и, за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето. „А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери?„ Мат 22 :15; 16:1; 22:18.

Приятелството с лоши другари никога не води до добро, затова „Не влизай в пътеката на нечестивите, и не ходи по пътя на лошите. Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини” Пр. 4:14,15. 19, защото „Пътят на нечестивите е като тъмнина”.

Някои от хитростите на Сатана.

Както Бог има принципи на действие, така и Сатана, стремейки се да Му подражава, има някои често използвани похвати, напр.:

Умело прилага индивидуален подход, като използва не само нашите слабости, но и качествата и способностите ни, чрез които може да подбуди гордост, самолюбие и неподчинение;

Създава неблагоприятни ситуации за да предизвика силен стрес, да постави човек да взима решения при екстремални обстоятелства;

Внушава чувство за безизходица, безперспективност, страх от бъдещето;

Създава нагласи за омаловажаване и пренебрегване на Божиите изисквания, себеправедност, замъгляване на отговорността и обвинения към Бога;

Чрез допълнителни проблеми (здравословни , безработица и др.п.) повишава напрежението, води до отчаяние;

След това предлага съблазнителен изход ,чрез компромиси, лъжливо чувство на комфорт и благополучие (алкохол, упойващи вещества, хазарт и др.зависимости), с които имитира компенсация и облекчение.

Сатана не оставя жертвите си лесно. Създава нови и различни трудни ситуации. Упорито чака удобен момент и търси пролука. Достатъчно е да хване и само малкото ви пръстче.

Как да се справим?

Добрата вест е, че Бог ни предупреждава за всякакви неблагоприятни ситуации. Така трябва да разбираме и думите към Каин: „Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш” Бит. 4:7 .

Такива предупреждения са и 10-те заповеди в Стария Завет. И по-нататък : „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата” 1 Петр 5:8-9. И нещо много важно, което трябва да знаем, за да не смятаме, че проблемите са изцяло в материална сфера и да се опитваме да се справяме сами: „нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места” Еф. 6:12.

Да познаваме добре Божието Слово. Като изучаваме непрекъснато Божието Слово да обръщаме внимание, както на благословенията и обещанията, така и на забраните и предупрежденията. Затова и Христос казва: „Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста” Мат 4:4-10.

>Да пребъдваме в Бога т.е. да поддържаме постоянна връзка, чрез общение в молитва, както сме съветвани в Мат. 26:41 „Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение”. Христос каза на учениците :”Станете и молете се, за да не паднете в изкушение”. Лука 22:46 Както ни препоръча и чрез молитвата Отче наш „не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” Мат. 6:13 . Винаги бъдете в мислите си с Бога, съобразявайте се с Неговите изисквания във всяка ситуация, призовавайте Го за помощ, мъдрост, изход, съвет, изпълвайте се със Святият Дух, чиято длъжност е да упътва, да успокоява и утешава.

Каква възможност имаме още? Помощта на Исус „Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях” Евр. 4:15.Затова може да съчувства и помага на изкушаваните . Христос ходатайстваше за нас, още когато беше в плът на земята: ” Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия” Йн. 17:15. Чрез Христовото име можем да се противопоставяме на атаките на поднебесната за победа над Сатана и неговите помощници – падналите ангели.

Имаме и подкрепата на християнската общност. Да разчитаме и на помощ на братята и сестрите в християнската общност, на молители и молитвени групи, защото сме едно: „Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен” Гал. 6:1.

Разпознавайте хитростите и капаните на лукавия в различните житейски и духовни ситуации, с които се сблъсквате в света.

Преценявайте разумно обстановката и обстоятелствата предварително. „Бъдете разумни като змиите” (Мат. 10:16 ), които заобикалят препятствията, а не чакат да се блъснат в тях.

Не се подавайте на моментни настроения и емоции – независимо положителни или отрицателни. Не взимайте прибързани решения.Уверете се, че решението ви не противоречи, дори в малък нюанс на Божиите изисквания, изчаквайте Божието мнение и упътването от Святия Дух.

Ако паднете в изкушение ИЗХОДЪТ става различно. Понякога случайно попадане на насърчителен библейски стих, подходяща проповед, прочетено някъде изречение или особено обстоятелство отключва осъзнаването и допринася за взимане на решение за отстояване. Друг път възстановяването изисква време. Не всичко зависи от нас, но винаги е необходимо нашето решение за покаяние и само нашето желание е достатъчно за да задвижи Божията ръка. Което ние не можем да направим, Бог го прави с лекота, загриженост и удоволствие. Бъдете уверени, че Бог следи всичко и винаги е готов да ни прости, след като се покаем, да ни помогне да се завърнем при Него. Затова и казва: „Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъдието към победа” Мат 12:20 и „Никак няма да те оставя и никак няма за те забравя” Евр13:5. Бъдете непоклатими !


Още статии

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови