Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

'Научи ме Господи!'

'Научи ме Господи!'

ПЕЙ АЛИЛУЯ НА ХРИСТА!

Ан Василева, Март 2014г.

Научи ме Господи

'Научи ме Господи!'

Първото нещо, което прави впечатление на новодошлите на богослужение в евангелска църква е общото хваление. Защото е различно от това, което сме свикнали да виждаме в православната църква.

Желанието за прослава, хваление и поклонение на Бога е заложено в човешката същност. Как иначе бихме си обяснили, че още в древността хората са принасяли хваление към техните, макар и несъществуващи , (измислени) богове. Бог е заложил тази необходимост в хората и я изисква: ”Вие, които се боите от Господа, хвалете Го” Пс. 22:23 Защо? Разбира се не от щеславие или нужда да повиши авторитета и самочувствието Си. Той много добре знае Своите качества. Хвалението е заради нас. За да осъзнаем Неговата Същност „да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота” Еф 3:18-20.

Кой трябва да отдава хвала на Бога? Макар да не виждаме небесните същества Божието Слово ни казва, че в небето серафимите винаги хвалят Бога: „И викаха един към друг казвайки: Свят, свят, свят Господ на Силите! Славата Му пълни цялата земя” Исая 6:3. Цялото Божие творение, чрез красотата, разнообразието и изпълнение на постановените в него закони, по този своеобразен начин също изразява хвала на Създателя: „Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им - до краищата на вселената” Пс.19:1-4.

Някои християни се въздържат от участие в общото хваление при богослужение с оправданието, че нямат гласови и музикални способности или не знаят думите на песните. Бог е дарил хора с добър музикален слух, желание и певчески способности да бъдат музиканти и хвалители , да водят общото хваление в църквата. За другите остава радостта от участието и сърдечното поклонение „Радвайте се праведници, в Господа; прилично е за праведните да въздават хваление ” Пс. 33:1. Този, който е дал конкретните способности на всеки човек няма да изисква това, което не е дал. Въпреки това, след продължително участие в общото хваление и най-бездарният певец ще научи думите и мелодията на често повтаряни песни, ако редовно посещава богослуженията. Защото ни е казано: „Всичко, което диша нека хвали Господа” (Пс 150:6) и „Хвалете Господа, всички народи; славословете Го, всички племена”Пс. 117:1 без значение има ли музикални или певчески дарби.

Каква е същността на хвалението? Хвалението не е само песен или музика, то е начин на живот „ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава” четем в 1 Кор. 10:31. То не е само за музиканти и певци, и е повече от пеене. Извира от душата на човека. Затова Давид казва: „Благославяй душо моя, Господа и всичко що е в нея нека хвали святото Му име. Пс 103:1 и „Ще благославям Господа на всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми” Пс. 34:1. Освен мелодията, по-важен трябва да е текстът, съобразен с Божието Слово. Защото словото в хвалението е и духовно воюване. Във 2 Лет. 20:20-22 намираме много важно послание - когато предадем боя на Господа и Го хвалим, Той дава победа. „…Йосафат застана и каза: Слушайте ме, юдеи, и вие, йерусалимски жители! Вярвайте в Господа, вашия Бог, и ще се утвърдите; вярвайте на пророците Му и ще имате добър успех. Тогава, като се посъветва с народа, нареди някои от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост, като излизат пред войската и казват: Славословете Господа, защото милостта Му е до века. И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и моавците и против онези от хълмистата страна Сиир, които бяха дошли против Юдея; и те бяха поразени”

За какво да хвалим Бога? Израел хвалеше Бога, защото Той им помагаше и те Го познаваха като помощ, закрила, спасение, лекар, утешител, избавител и пр. Давид хвалеше Бога, защото е величествен, милостив. Ранните християни хвалеха Бога, защото по този начин изразяваха своята благодарност за подарената им надежда за вечен живот, за чудното и велико спасение, чрез вяра в Христос Исус, защото променяше живота им…Поради всички тези и много други поводи днес и ние Го хвалим. Хвалението не може да бъде наложено насила. Не може да не изпитаме благоговение пред гледката на Божиите дела, да не се преклоним пред Неговото Съвършенство, Святост, Величие и Сила, Могъщество, Милост, Вярност, Справедливост , Любов и всички други качества, присъщи на Божия характер. Божието Слово често ни напомня това: Хвалете Го „Защото Господ е велик и твърде достоен за хвала и за страхопочитание повече от всички богове” 1 Лет. 16: 25. Хвалете Бога заради Неговата нетърпимост към греха: „Веселете се в Господа вие, праведни, и възхвалявайте спомена за Неговата святост” Пс. 97:12. След разделянето на Червеното море (Изх. 15 :1-21) евреите и Мойсей запяха песен на Господа за спасението им и Могъществото Му. Хвалете Го заради Неговата справедливост: „Изобличил си народите, изтребил си нечестивите, изличил си името им до вечни векове”. Осъждайки греха Бог разруши Содом и Гомор (Пс 9: 5) за да се помни от всички народи. В скръбни времена Господ е прибежище на угнетените „онези, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; защото Ти, Господи, не си оставил онези, които Те търсят” Пс. 9: 10. Хвалете Го заради Неговия Спасителен план, поради който изпрати Слово Си в тялото на Исус Христос „ще се радват много устните ми, когато Те славословя, също и душата ми, която си изкупил” Пс. 71:23. "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот” Йн. 3:16. Хвалете Го заради творческите Му изяви - великите Му дела: „Колко са разнообразни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всички тях; земята е пълна с Твоите творения” Пс.104 : 24. Хвалете Го заради голямата Му милост. Всяко Божие действие е за наше добро. Когато ниневийските жители повярваха в Бога и се отвърнаха от лошия си път „Бог се разкая за злото, което беше решил да им направи, и не го направи” Йона 3:10. „ако и да е възвишен Господ, пак гледа към смирения” Пс.138:1. „Защото Той познава нашето естество, помни, че ние сме пръст” Пс. 103:14. „И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Теб и Твоята вярност” Пс. 71:22. Давид не винаги е бил безгрешен, но Бог спази обещанието си като въздигна от неговото потомство Спасителя Христос: „Не казва ли Писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градчето Витлеем, където беше Давид?” Йн.7:42.

Как да го хвалим? В старозаветни времена израелският народ е хвалел Бога с различни музикални инструменти (арфа, кимвали, свирки и тръби), с псалми, песни и танци. Това е ставало не само по време на богослужения, но при всеки случай на благодарност в ежедневния бит. „Хвалете Господа с арфа, псалмопейте Му с десетострунен псалтир” Пс. 33:2 „Ще благославям Господа на всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми„ Пс. 34:1. Съвременните музикални инструменти не отстъпват на посочените, макар че нашето хваление е в ранен етап и има още какво да се желае. В бита на еврейския народ танците и хорото са тясно свързани с хвалението на Бога. В Пс. 150:4 се казва: „Нека хвалят името Му с хороиграние: с тъпанче и арфа нека Му пеят хваления”.

Защо сега при хваление в нашите църкви не практикуваме хороиграене? Независимо, че българският етнос е много разнообразен, практикуването на хората и танците в предхристиянските епохи (пък и след това ) се свързвали с бита и поклонението на природата , езически празници и божества. Такива са нестинарските танци, русалии, коледарски, лазарски танци и др. Езическите игри и песни са били сериозно препятствие срещу християнската вяра. Това подчертава римския папа Николай I в отговорите си на писмото на българския цар Борис (Михаил), в което той пита какво да бъде отношението му към ритуалите (игри, песни и заклинания), които българските войници извършвали преди да влязат в сражение. Традиционното българско хоро , което се е играело на мегдана, е свързано предимно с емоционалните контакти между младите, когато са се харесвали и избирали. Нашите етно-културни традиции при народните танци нямат общо с поклонението към Бога.Заради този подтекст в евангелското хваление танцът (хорото) не се практикува.

След като хвалението трябва де е начин на живот, това се отнася не само за хвалението при богослужение, но и за личното хваление и славословение: „човек се изпитва, чрез онова, с което се хвали. Пр. 27:21. „Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали със силата си и богатият да не се хвали с богатството си; 1 Кор.1:31 и "който се хвали, с Господа да се хвали" казва Господ Ер. 9:23.

Вярвам, че всеки, като се замисли, може да намери в живота си случаи, заради които да хвали Бога.Затова нека не забравяме тези думи:

„Ще пея на Господа, докато съм жив; ще славословя моя Бог, докато съществувам. Да Му бъде приятно моето размишление; аз ще се веселя в Господа” Пс. 104 : 33.


Всички права запазени © 2014. Препечатвания и препубликации само с разрешение:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Ан. ВасилеваАн. Василева е педагог по професия. Обръща се към Бога през 1990 година. Посещава евангелска църква в София. Участва в служение на деца - сираци. Занимава се с литературно творчество от 2000 г. Нейни публикации могат да се срещнат в женското християнско списание Лия, в църковен бюлетин и други. Публикува статии на християнска тематика в настоящия сайт от 2012 година.


Още статии

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови