Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Християнството не е занимание за самотен бегач

Християнството не е занимание за самотен бегач

Ан Василева, февруари 2014г.

Християнството не е занимание за самотен бегач

® Изображение: Венци Тоневски

Вярвам чe има Бог, но защо непременно трябва да ходя в църква и да слушам проповеди? Мога да си вярвам и да си се моля у дома. В църквата не винаги е приятно - в православната нищо не разбирам, а в евангелските е някак особено… Познати са ви такива разсъждения нали? Какво може да им отговорим?

За незапознатия читател преводът на думата църква (еклисия гр.) – като събрание, общност, (Д.А. 19:32,39 ) е чудно и непривично. Обикновени се смята, че това е сграда на православен храм.

Всъщност думата има две значения. Първото е локално събрание на хората (на земята) вярващи в Исус Христос (онези, към които ап. Павел пише посланията си, както и настоящите в различни селища) „Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква”. Мт. 16:18. Второто значение е невидимата (духовна общност) Всемирната Христова Църква, която се състои от записаните в Книгата на живота имена на Христовите последователи В Откр. 3:5 Христос ( Първият и Последният) казва до ангела на сардиската църква „Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели”.

Изискването вярващите да се събират е Божие нареждане…„като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Евр 10:25.

Ако Бог не искаше да има църква, Той нямаше да я създаде. Любящият ни Бог няма да постанови нещо в наша вреда, защото всичко, което прави е за наше добро. Той не прави и нищо безсмислено и безцелно. Щом е казал да се събираме, значи има нещо важно предвид.

Исус водеше учениците заедно.Той можеше да представи учението на всеки апостол самостоятелно, да направи по някое чудо пред всеки и да ги остави там където си бяха. Нямаше да ги води със себе си три години и половина. Нямаше да им заръча, когато трябваше да ги напусне да отидат( всички) в Горницата и да чакат да им изпрати Святия Дух.

Защо някои християни не желаят да посещават евангелска църква?

Вярващи, но пасивни и колебливи християни, които смятат, че е достатъчно да признават съществуването на Бога, но не желаят да чуят нещо повече, казват: Бог е навсякъде, защо да посещавам специално място, нямат яснота за Божиите изисквания.

В духовно отношение нашият народ е с много разнообразни възгледи (православни, атеисти, вярващи в други религии, философии, „малко стадо” истински поклонници на живия Бог) в този конгломерат от вярвания се наблюдава влияние на ортодоксално разбиране за посещаване на Божия храм съобразно определени дни и празници.

Минаха 23 години от падането на забраната да се говори за духовен свят и изповядва съществуването на Бог - време твърде малко за да очакваме да се заличи социалистическия манталитет и влияние. Ширещото се и прокламирано неверие пораждаше неудобство човек открито да признава вярата си. И все още хората изпитват страх и неудобство. Затова някои предпочитат да си мълчат, да си вярват тайничко за да не предизвикат учудването и неодобрението на околните. Колкото и да се говори за толерантност, изисква се голяма смелост да демонстрираш пред атеистичното болшинство различието си.

Има хора, които са с нагласа да критикуват всичко и постоянно да недоволстват : не одобряват начина на проповядване на пастора или реда на службата. Пък и каква е гаранцията, че пасторът говори истината? - казват. Намират взаимоотношенията между вярващите в църквите за лицемерни или обидени от някого, не могат да простят и предпочитат да не ги срещат.

Други се оправдават с липса на време или далечно разстояние – една свободна неделя ми е останала и ако и нея ми я отнемат, просто нямам време.

Какво казва Божието Слово за църквата? Църквата е предсказана още в Стария завет чрез метафори и символи : „камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят”. Дан 2:34. Христовите последователи т.е. църквата, символично е представена чрез уголемяването на камъка. „И в дните на онези царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към друг народ; но то ще строши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъде довека.„ Дан 2: 44. Тук под голяма планина изпълваща целия свят”също се има предвид вярващите в живия Бог. „А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще бъдат дадени на народа, които са светиите на Всевишния, Чието царство е вечно и на Когото всички владичества ще служат и ще се покоряват” Дан. 7:27.

Специалното място, където Бог се среща с хората си е наричано Божий дом, храм, светилище, по-късно - църква „И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях” Изх. 25:8.

Освен материално, физическо, място или постройка то е и духовно Ер. 31:33 „Но ето завета, който ще сключа с Израелевия дом след онези дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ”, а на нас, като техни духовни наследници и изкупени от Христос, Бог казва: „Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? 1 Кор 3:16,17. Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог и те ще Ми бъдат народ„ 2 Кор. 6:16.

Чрез изкупителната жертва на Христос ние се вграждаме в един неръкотворен Божий храм: „защото чрез Него (Христос) и едните, и другите имаме свой достъп при Отца, в един Дух. Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа, в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище” Еф 2:18 - 22.

Христос е глава на църквата „И всичко покори под нозете Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата” Еф 1:22.

А църквата е Неговото тяло „и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исус Христос" 1 Пет 2:5.

Христос очиства и освещава църквата: „Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? Затова:"Излезте отсред тях и се отделете", казва Господ, "и не се допирайте до нечисто"; и: "Аз ще ви приема и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ” 2 Кор. 6:14,17-18.

„…Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, след като я е очистил с водно умиване чрез Словото за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна” Еф. 5:25-27. И такава Той ще я приеме като Негова невяста на Сватбата на Агнето, което е Самият Христос „И на нея й бе позволено да се облече в светъл и чист висон; защото висонът са праведните дела на светиите” Откр. 19:8.

Членовете на църквата са праведни: „Твоят народ - всички ще бъдат праведни; земята ще им бъде вечно наследство; те са клонче, което Аз съм посадил, дело на Моите ръце, за да се прославям” Ис. 60:21.

Църквата изявява Божията мъдрост и истина: „На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестия между езичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко, Така, че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога” Еф 3: 8-10. „…Да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината” 1Тим 3:15.

Какви са рисковете от това да не си част от църковно общество?

  • не живееш в съгласие с едно от Божиите изисквания;
  • губиш много време в лутане и търсене на истината;
  • рискуваш да попаднеш на неточни тълкувания, свободни интерпретации и залитания на различни автори, вярвания и деноминации, които да приемеш за своя истина;
  • неразбиране и погрешно лично тълкуване на Словото;
  • по-слаб си във вярата, поради което лесно може да бъдеш изкушен да живееш както си искаш и дори да отпаднеш от вярата;
  • липсва ти подкрепата на други вярващи - особено в трудни моменти, изпитания и изкушения;
  • ти самият не можеш да бъдеш пример за другите;
  • не изграждаш дисциплина и постоянство, което пречи на твоето духовно израстване.

С какво в църквата е по-добре?

Като части на Христа, ние трябва да бъдем заедно:

„така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг” Римл. 12:5.

Възможност да покажем християнско смирение на практика.

Черпим от Божията мъдрост. Не винаги можем сами да разберем и тълкуваме библейските послания, връзката между събития, символното значение на думите, върху които в продължение на векове са размишлявали много умове.

Израстваме във вярата, която се получава от слушане на Божието слово "Който отклонява ухото си от слушане на закона на такъв самата му молитва е мерзост”. Пр. 28:9. „вярата е от слушане, а слушането - от Христовото слово” Рим. 10:17;

Можем да се включим в служение, което сами не бихме могли да си осигурим;

За да ходатайстваме в молитва за нуждите на братя и сестри;

Повече хора могат да сверяват и контролират думите и поведението на проповедника, като ги сравняват с Божието Слово.

Бог може да ни помогне така да организираме времето си и да ни облекчи при изпълнение на ангажиментите , че отделеното за посещение в църква време да не се отрази отрицателно върху осъществяване на задълженията ни през седмицата.

Когато си сред събранието имаш възможност да чуеш свидетелства на другите за това, което Бог е направил в живота им, действащо при всички случаи насърчително.

Гледайте на хората в църквата така, както Бог ги вижда - Негови чада, независимо, че всички са грешници.

Давид е пример за ревност в посещението на Божия дом: „Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся - да живея в дома Господен през всички дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да Го търся в храма Му” Пс 27: 4.

Тома пропусна явяването на Христос, когато отсъстваше и после не можеше да повярва на това, което му разказваха. Отсъствието от служба дори само за един път е загуба за нас.


Всички права запазени © 2014. Препечатвания и препубликации само с разрешение:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Ан. ВасилеваАн. Василева е педагог по професия. Обръща се към Бога през 1990 година. Посещава евангелска църква в София. Участва в служение на деца - сираци. Занимава се с литературно творчество от 2000 г. Нейни публикации могат да се срещнат в женското християнско списание Лия, в църковен бюлетин и други. Публикува статии на християнска тематика в настоящия сайт от 2012 година.


Още статии

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови