Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Защо да четем Божието Слово всеки ден

Защо да четем Божието Слово всеки ден

Ан.Василева
Декември 2013 г


Божието Слово

Божието Слово

„НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ!”

„Наистина ли Бог иска да четем Словото Му всеки ден?”

Библията е книга, в която има съвети, подходящи почти за всички случаи от нашия живот „Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила” 2Петрово 1:3.

И най-добрият съвет, обаче остава безполезен, ако не се приложи на практика. Ние сме Божии сътрудници и трябва да участваме в Неговия спасителен план. Не случайно пред гроба на Лазар Христос каза: ”отместете камъка” т.е. „и вие трябва да вземете участие в Моето дело”.

Християнският живот е едно благословено приключение, но има условия. Затова е казано, че в Божието царство се влиза с усилие (Лука 16:16). За да изпитаме пълноценно това благословение трябва да спазваме определени изисквания. Но преди да пристъпим към практика е необходимо да знаем теоретичния смисъл на всяко изискване. Защото всеки, който е приел да следва Христос, идва при Него с различни знания, вяра, обяснения, опит , а целта е всички да приличаме на нашия образец - Христос. Тук имаме намерение в поредица от статии под рубриката „Научи ме, Господи!” да представим някои ОСНОВНИ НАСОКИ в християнския живот.

Християнската вяра е определен начин на живот. Поради разнообразието на конкретните условия , характери и възможности, понякога християнинът изпитва трудности да се придържа към необходимото поведение и има нужда от подкрепа.

Няма да се спираме на основните изисквания при новоповярвалия – вяра, покаяние, новорождение и предаване живота си на Христос. Ще обърнем внимание на онези важни неща, които вярващия вече християнин, за да се чувства добре, трябва да направи неотменна част от живота си – четене на Божието Слово, молитва, посещаване на църква, лично хваление, добри дела, пост, благодарност. Ще говорим за изпитанията, през които неминуемо преминава и за изкушения, от които трябва да се пази.

Имаме предвид някои практически съвети - лесни и ефективни начини за прилагане на Божиите принципи в ежедневието , без да излизаме от рамките на Божиите норми, но и без да се придържаме към доктринални закостенелости.

Ще започнем с Божието Слово не само защото „в началото бе Словото” , а и защото То беше въплътено в Исус Христос, който казвайки: „Аз Съм пътят, истината и животът” Йн. 14:16. всъщност посочи начина за постигане на Божиите изисквания.

„Наистина ли Бог иска да четем Словото Му всеки ден?”

Не, че искаме да подражаваме на въпрос, подобен на този, който зададе змията в Едемската градина. Но ще се опитаме да отговорим на онези, които казват: Защо трябва да чета Библията всеки ден?.

През епохите връзката на човека с Бога се е осъществявала по различни начини. Бог е говорил лично, чрез пророците, по-късно – чрез Слово, писано в отделни книги. Докато се е стигнало до решение да се съберат отделните книги в една - наречена Библия т.е. Книгата. Нейното предназначение е да я четем.

Първата причина за да я четем е защото Бог иска това. Ето какво каза Мойсей, когато говореше на израилтяните: „А ето заповедите, повеленията и съдбите, които Господ, вашият Бог заповяда да ви науча: „Тия думи , които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като надчелия между очите ти. И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си” Второзаконие 6:1,6-9. Във време, когато е нямало книги, само така е можело Божиите думи да бъдат постоянно пред очите на неговите чада. Как ние да отговорим на това изискване днес?

НАЙ-ДОБРЕ ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ КАТО ЧЕТЕМ НЕГОВОТО СЛОВО.

Защо Бог толкова настоява Неговите думи да са постоянно с нас? Защото Той ни е създал за да общува с нас . Той ни познава. А за да общуваме с Него трябва и ние да Го познаваме. Това може да стане четейки Божието Слово, където Той разкрива Своята същност. БОЖИЕТО СЛОВО е наръчникът, чрез който разбираме Божиите мисли, воля, желания, намерения, емоции, чувства, обещания и всичко, което Той ни разкрива за Себе Си. Библията е уникална книга. Състои се от 66 книги, разделени на Стар и Нов завет. Писана е под Божие водителство около 1600г., от близо 35 автора. Съдържа 1189 глави и 31173 стиха. След откриване на книгопечатането, първата напечатана книга е Библията. Тя е написана колкото ясно и достъпно, толкова и загадъчно, поради което е нужно вникване и размисъл. Говори ни за миналото, за настоящето и бъдещето, както общо за хората, така и за всяка отделна личност. Подготвя душата за вечния живот на тези, които й се доверяват . Библията е : боговдъхновено Божие Слово ( 2 Тим. 3:16 ДА 1:6); което е свято (Римл. 1:2; 2 Тим. 3:15); непогрешимо (Пр. 16:23) ; чисто (Пс. 12:6); истинно (Пс. 119:160); оживотворява (Втз. 8:3);скъпоценно (Пс. 19:10); вярно (Пс. 93:5); ; достатъчно (Лука 16:29,31); полезно (2Тим. дава мъдрост за спасение (Римл. 16:26)3:16,17);то е живо и деятелно ( Евр. 4:12); и мечът на Духа (Еф. 6:17); Христос е Божието Слово в плът (Йн.1:1-14).

Познаването и разбирането на Божието Слово е жизнено необходимо за всеки християнин. Оприличават го като храна да душата, което е следваща причина. Както физическото ни тяло, за да поддържа растежа и съществуването си има нужда от храна, така и нашата духовна същност. Затова Христос каза: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее” Йн. 6:35. В Словото Си Бог е промислил напътствия за да може да имаме живот угоден на Него. „Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста” Ев. от Матей 4:4. Предназначението на Божието Слово е: „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда” 2 Тим. 3:16.

Ще илюстрираме нейното действие с една притча: Веднъж един вярващ поканил на лозето си пастира от църквата, която посещавал, за да му покаже изобилието на труда си. Там той споделил, че когато чете Божието Слово не всичко разбира и това го смущава. Затова запитал пастира как да чете, та да го разбира. Пастирът, с Божия мъдрост, решил да му отговори с нагледен пример. Наблизо имало кошници, с които събирали реколтата. Той помолил стопанина да вземе една, да я напълни с вода от близкия поток и да му я донесе. Вярващият погледнал озадачено пастора, но той му направил знак да върви. Човекът отишъл на потока, гребнал веднъж с кошницата, но водата веднага изтекла, гребнал втори и трети път - водата все изтичала. Той очаквал да стане някакво чудо, защото пастира знаел, че кошница вода не държи. След още няколко опита човекът се отказал. Пасторът го помолил да остави кошницата при другите и продължили разговора си. След време слънцето изсушило кошницата. Тогава пасторът го попитал „Каква е разликата между кошниците”? Стопанинът озадачено го погледнал и си помислил „преди малко беше лесно, едната - мокра, другите – сухи, но сега?” Бил готов да каже , че няма разлика, защото всички били празни. Но като продължил да ги гледа внимателно, видял разлика - тази, която пълнил с вода, била по-чиста от другите. Казал това на пастира. Той го похвалил за наблюдателността му и правилния отговор. Тогава станало „чудото” - човекът проумял , че когато четеш Божието Слово, то преминава през твоето съзнание, ум и сърце и те очиства, и това е, което те прави различен от другите хора.

Как да направим така, че в това забързано и натоварено ежедневие, да имаме време за четене? Ето някои практически препоръки:

  • Едно от важните условия е да бъдем убедени в необходимостта от редовно четене на Словото Божие. Да имаме сериозно отношение към него, тъй като тук са доказателствата за Бога;
  • Да вземем решение да четем редовно и да се стараем да го спазваме, докато ни стане навик (психолозите твърдят, че за да стане навик нещо, е необходимо да бъде изпълнено най-малко 40 пъти). С удоволствие след това ще забележим, че не ни е спокойно, когато го нарушаваме. Това обаче не трябва да се превръща в самоцел, „отбиване на номера”.
  • Обстановката и времето да бъдат добре преценени. Може да си направим програма за деня и в нея , според ангажиментите си, да преценим кога е най-подходящото време. Тъй като 24-те часа на денонощието не биха ни стигнали да извършим и изживеем всичко, което ни се иска, да преценим от кое може да се откажем;
  • Помолете се, преди четене, Бог да ви даде разбиране да познавате истината и да ви говори лично и вярвайте, че Той отговаря на молитвите. Важно е не количеството, а осъзнаване на прочетеното и разбиране на поуката. Вниквайки в същността на Словото то да спомага за израстването ни като християни, като вярваме, че Святият Дух, който е вдъхновил този, който е писал живее и в нас.
  • Да го носиш навсякъде със себе си - купете си Библия или Нов Завет в удобен за носене формат. Когато намерите през деня време, прочетете дори само един стих.
  • Може да заучавате стихове наизуст, да четете по книги, по теми. Подчертавайте, ако сте любител на писането – и конспектирайте.

В нашата църква всяка неделя, преди служба, се раздават листчета с библейски стих и мъдра мисъл по определена тема. Аз ги събирам и сутрин, когато тръгвам на работа си изтеглям едно листче, върху което размишлявам през деня, или заучавам съответния стих наизуст.

Ако самият процес на четене ви е труден, помолете Бог да го направи лек и приятен. Даже да сте неграмотни, това може да бъде повод за ограмотяването ви. Той има огромното желание да четете Неговото Слово и ще направи преодолимо всяко препятствие.

Ако не всичко разбирате, това не е причина да се отказване. Знанията се натрупват постепенно. Бог може да ви отговори чрез проповед или разговор с други хора. Потърсете мнението и на компетентни християни. Обръщайте внимание на всяка дума. Всичко, което и както е казано в Словото, има значение. Един много добър начин за по-задълбочено запознаване със Словото е размишлението т.е. активно четене и разсъждение върху прочетеното. Това ни напомня и Господ в ДА 17:11; Неемия 8:8; Йн 5:39 „изследвайте Писанията”. По-добре е да изучавате една книга или една глава от Библията в продължение на един месец, отколкото да четете в продължение на месеци там, където се отвори. Онези от вас, които искат да се запознаят по-подробно с различни начини за изучаване на Библията могат да потърсят специални ръководства. Тук ще споменем бегло някои начини: по отделни книги; по глави; по отделни думи; по биографии; по предобрази; според видове хора - напр. небрежни и безразлични; търсещи други начини за спасение, неуверените и др.; по история (случка, събитие) да анализираме: напр. притчата за „Добрият самарянин”, историята на Йосиф и неговите братя, Данаил в рова при лъвовете, историята за Самсон и Далила и др. Към анализа - да помислим кои са личностите, споменати в историята, какво знаем за всеки от тях, за постъпките и мотивите им, какъв извод можем да направим за себе си и т.н. При размишленията е добре да имаме Библия с препратки, конкорданс, справочници, речници, да си водим записки. Да подхождаме с внимание към информацията от интернет и винаги да я сверяваме с истинността на библейските текстове. Колкото повече четем Божието Слово, толкова повече го разбираме и откриваме своите проблеми и изходите от тях. А ето и естествения резултат: Четенето на Божието Слово обогатява и утвърждава нашата вяра „…вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово” Римл. 10:17. „…от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение, чрез вяра в Христа Исуса” 2 Тим. 3:15. Ако не познаваме Божието Слово не бихме могли правилно да живеем истински християнски живот, да изработваме спасението си, поради което смисълът да се наричаме християни се губи. Исус Христос определя Словото като начин да откриваме истината и поучаване в мъдрост: ”Заблуждавате се като не знаете писанията, нито Божията сила” Матей 22:29 и ”Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето” Евреи 4:12. „Законът на неговия Бог е в сърцето му; Стъпките му няма да се подхлъзнат„ Псалми 37:31; „В сърцето си опазих Твоето Слово за да не ти съгрешавам” Псалми 119:11. „Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се поучавам в Твоите свидетелства. По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите правила” Псалми 119:98-100; „…за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело” 2 Тимотей 3:17.

Още статии

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови