Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Наистина ли прекаленият мъдрец Богу не е драг?

Наистина ли прекаленият мъдрец Богу не е драг?

Ан.Василева
Октомври 2013 г


Библия

Библия

Срещнах стар познат. От дума на дума, стигнахме до въпроса за вярата в Бога. Той сподели, че търси научни доказателства за съществуването Му. Разбрах и че живее по начин, който Словото не одобрява. Казах му : „Нали знаеш, че това е грях”, той отговори: „ Е, прекаленият светец и Богу не е драг”.

Нямаме намерение да коментираме смисъла на тази поговорка сега. Нашата задача е да помислим, дали с философстване ще постигнем това, за което като доказателство, Бог ни е оставил цялата видима природа: „Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му” Псалм 19:1. За това говорят още Библията, Присъствието на Господ Исус Христос на земята, действието на Святия Дух, възможността за лична връзка на Бог с всеки човек. Но, основното, което се изисква е вяра: „ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце” (т.е с всичкия си ум, чувства и воля). Еремия 29:13.

И дали всъщност „прекаленият мъдрец” Богу не е драг? Още в началото на Библията срещаме любопитството, като проява на желанието на човека към знание. Грехопадението дойде поради любопитството към дървото на познанието, преплетено с неподчинението. Но Божието наказание всъщност беше заради неподчинението, а не заради стремежа към познание. В Божието Слово ясно е показано положителното отношение на Бог към познанието. След акта на сътворението Бог каза: „Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я обладайте и владейте… над всяко живо същество по земята” (Битие 1:28), т.е. давам ви в притежание земята и всичко върху нея, да го опознаете и използвате за ваше добро. Затова и стремежът към знание изглежда заложен у човека и се проявява в цялата му човешка история. Като приведе при човека животните, за да ги назове, Бог даде възможност той да се запознае с видовете, качествата, поведението и възможностите им. Това именно беше и акт на познание, което съвпадаше с Божията заръка.

Античните философи твърдели, че Всички хора по природа се стремят към познание.

През Средновековието, макар и схоластично, човешката мисъл и дух били насочени към познанието за Бога. По времето на Ренесанса хуманистите връщат интереса към опознаването на човешката природа. Както Вселената се осветява от слънцето, така и човекът — от знанието, казвали философите от 17-18 в. Като най-верен метод за познание материалистите признавали фактите. Под влияние на хуманизма започва усилено развитие на науката и техниката, а от там и цялостна промяна в живота на човека и обществото. Фокусът на познанието се премества от Бога към човека. Усилията на науката и културата се насочват към развиването на ума и способностите, задоволяване нуждите, желанията и интересите на човека. Девизите били : Човек може толкова, колкото знае; Знанието е сила — силата е успех; Знанието е съкровище, което следва навсякъде този, който го притежава. Други насочвали вниманието не към знанието само по себе си, а към приложението му: Истинското знание се състои не в познанието на фактите, а в използването им ( Х. Бъкл 1821-1862). А ние бихме казали, че така както огънят може да бъде полезен или зловреден, така и знанието може да служи за полза или вреда, тъй като човек, в зависимост от мотивите си, определя посоката за използването му. Под влияние на материализма много хора и днес се ръководят отдевиза: „Око да види, ръка да пипне”. И каквито и доказателства да им се представят, на тях все не им е достатъчно, все търсят още. Искат да овеществят вярата. Затова често в медиите се срещат съобщения като „Намерен е гробът на Кайяфа”, „Нови доказателства за автентичността на плащеницата от Торонто”, „Квантовата физика вече обяснява превръщането на водата във вино” или „Ходенето по вода е възможно поради….” и т.н. и т. н. Поведението на хора, постоянно търсещи материални доказателства, може да се обясни с нежеланието им да признаят съществуването на Някой „по-велик” от тях.

Много от тях очакват, че доказателствата за Божието съществуване ще дойдат, чрез науката. А ето мнението на известни учени по този въпрос: “Аз твърде отдавна съм забелязал едно общо впечатление, загнездило се у хората от ненаучния свят, казва Келвин (1889г). Те си мислят, … че науката е открила някакви начини да обясни всички факти в природата, без да се обръща към вярата в Бога. Винаги съм смятал, че това впечатление е напълно безпочвено”. Трябва да кажем, че „много от нашите велики учени – Исак Нютон, Майкъл Фарадей, Джеймс Максуел, Луи Пастьор и мн. др., са били дълбоко вярващи хора. Тези мъже едва ли щяха да бъдат толкова велики, ако им липсваше тази вяра” (Mилликан 1925). ”Науката е като слаба светлина на фенер, мъждукащ сред огромна и гъста гора, през която човечеството с мъка си пробива път към Бога. Само вярата може да ни изведе до светлината и да ни послужи като мост между човека и Абсолютното” (Маркони 1992). Възможностите на науката все повече се увеличават, но “твърде трудно е да си представим, че науката би могла да ни покаже един Творец, Който има нужда от лична връзка с нас, Който ни обича и иска от нас да обичаме ближните си, Който има очаквания и изисквания към нас. Всичко това достига до нашите сърца само благодарение на мъдростта на Библията” (Филипс, Witham 2001). „Такива хора всъщност не разбират, че вярата е нещо друго, по-различно от необходимостта и убедителността на доказателствата”( Филипс) „А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат”, казва Библията в Евреи 11:1.

ЗНАЧЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО В СВЕТЛИНАТА НА БИБЛИЯТА

В Словото Си Бог потвърждава положителното Си отношение към знанието: „Всеки благоразумен човек работи със знание”; „Устните на знанието са скъпоценно украшение.” Също и: „Сърцето на благоразумния придобива разум и ухото на мъдрите търси знание” и „човек със знание се укрепява в сила” Притчи 13:16, 18:15, 20:15, 24:5.

Но защо има и стихове с противно мнение ? В Еклесиаст 1:18 напр. четем: „Който увеличава знание увеличава и печал”, а събирането на знания се окачествява като суета? Защото притежателят на знания често бива обхванат от гордост (Еремия 48:29 ), самонадеяност, надценяване на собствените възможности и разум, което Бог определя като непризнаване, отхвърляне и бунт срещу Него: „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум” Притчи 3:5, 8:13. А там, където казва „Аз мразя гордост и високоумие”, говори всъщност и за прекаленото мъдруване.

Къде да търсим мъдростта и знанията? Разбира се, когато говорим за събиране на знания, имаме предвид всички начини - от природата, опита, науката, но истинска мъдрост и знание може да се намери само при Бога , защото: ”Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните” Даниил 2:21 , в Него е съвършеното знание. И началото на истинското знание и мъдрост е „страхът от Господа” Притчи 1:7.

Това знание Бог поставя на първо място и тази мъдрост признава за истинска. „ако …приклониш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си към разума … ще разбереш страха от Господа и ще намериш познание за Бога” Притчи 2:1-5 .

Какво печелим от знанието ни за Бога?

Знанието за Господа предпазва, защото: „Очите на Господа пазят онзи, който има знание и Той осуетява думите на коварния” Притчи 22:12; „предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на ония, които я имат” Еклесиаст 7:12.

За този, който познава това знание Бог е приготвил защита „(Бог) запазва истинска мъдрост за праведните, щит е за ходещите в незлобие за да защитава пътищата на правосъдието и да пази пътя на светиите Си. Тогава ще разбереш правда, правосъдие, правдивост, да! И всеки добър път. Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, знание ще услажда душата ти, Разсъждение ще те пази, благоразумие ще те закриля” Притчи 1:7-11.

Без тези знания човек е сериозно застрашен, а Бог - огорчен. Нежеланието на човека към знание за Бога, пренебрегване и неспазване на Неговите изисквания води до намаляване и на Божието желание за благословения „Людете ми загиват от нямане на знание” пише в Осия 4:6. В Исая 5:13 разбираме, че и пленът и страданията на израелтяните също са поради незнанието на Божиите изисквания. А в Еремия 17:5 Господ казва: „Проклет да бъде оня човек, който уповава на човека, и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа”. „И Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господ. Защото ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока, и няма да се бои, когато настане пекът, но листът му ще се зеленее и не ще има грижа в годината на бездъждие, нито ще престане да дава плод” Еремия 17:7-8.

Нашето човешко знание е временно и „ще се прекрати” 1 Коринтяни 13:8. А знанието за Бога е с вечна стойност, така както Бог е вечен ”Гордите погледи на човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден” Исая 2:11 .


Още статии

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Коментари   

 
0 #4 оt avtora 21-10-2013 12:00
Да, брат, в сентенцията, която народът употребява става въпрос за "светец". Но преформирана в "мъдрец" е по-вярна. Друг е въпросът, че обикновено я казват на хора, които се стараят да бъдат богоугодни, но не на всеки това му допада и по този начин се стремят да се противопоставят на желанието му. Не вярвам, че стремеж към святост някога може да бъде прекален! :-)
Цитиране
 
 
0 #3 Илия Илие 20-10-2013 15:40
Сентенцията не беше ли: Прекаленият СВЕТЕЦ и Богу не е драг?
Има разлика м/у СВЕТЕЦ и МЪДРЕЦ.
Цитиране
 
 
+2 #2 ot avtora 06-10-2013 18:28
Благодаря не всички, които прочетоха статията и я харесаха. Благодаря и на тези, които не са отбелязали, но вярвам, че имат мнение и мислят по темата. Нека Бог да благослови всички ни и Славата да бъде само за Него!
Цитиране
 
 
+2 #1 anon 05-10-2013 11:09
БРАВО!!! Невероятно, точно и брилянтно. Благодаря.
Цитиране
 

Добавете коментар

Защитен код
Обнови