Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Божият суверенитет и отговорите на нашите молитви

Божият суверенитет и отговорите на нашите молитви

Ан Василева юли 2013г.

Проглас към евангелието

Божият суверенитет

„Илия беше човек със същото естество като нас; и се помоли усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си” ( Яков 5:17-18).

Много от нас, след отговор на молитва от Бога, са изпитвали онази необикновена радост, когато думите са неспособни да опишат очудването, благодарността, удовлетворението. Но понякога, колкото и горещо, настойчиво и продължително да се молим, даже и да постим, и да сме сигурни, че имаме пълно основание и заслуга да получим отговора, който очакваме…не го получаваме…Друг път пък, искаме едно, а Бог ни дава нещо, което никак не разбираме. Чудим се, недоумяваме, питаме се защо ни го дава? На какво се дължи всичко това? Защо така, нали е казал „И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина” (Йоан 14:13) и „Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде” (Йоан 15:16) . Причините за това как Бог ще отговори на нашите молитви са различни. Те са в зависимост от Неговите планове и воля, от нашето поведение, послушание, нужди, понякога е липса на достатъчно вяра, не е подходящото време, не разбираме ползата за нас и др. По този въпрос Яков 3:3 казва: ”Искате и не получавате защото зле искате”.

Една от важните причини е БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ.

Как се проявява Божия суверенитет? Това е една от най-важните характеристики на Бога. Суверен означава независим, върховен владетел, който разполага с абсолютна, неограничена власт.

Бог упражнява Своята суверенност, чрез личностните Си характеристики, основната от които е неограничената Му власт. Това Божие право се основава на обстоятелството, че Той е Създателят, Творецът на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо, одушевено и неодушевено. В това отношение в Библията има запомнящо се и лесно разбираемо сравнение: ”…о,човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил? Или грънчарят няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почит, а с друга част – съд за непочтена употреба?„(Послание към римляните 9:20-21).

Бог има власт не само над творенията Си, а и над всички реални духовни сили и измислени от хората богове. В Псалм 135:5 се казва: „…аз познах, че Господ е велик, и че нашият Господ е над всичките богове”. Това Негово качество е описано в една много впечатляваща история. Бог обещал на Мойсей да му помогне за освобождаването на еврейският народ от египетското робство: „ще те изпратя при Фараона, за да изведеш людете Ми израилтяните из Египет” (Изход 3:10). По различни начини магьостниците на фараона, които контактуват със силите на поднебесната, се опитват да се противопоставят на Божиите действия (Изход 7:11) . Всички опити да бъдат осуетени Божиите намерения, обаче, завършват с неуспех.

Особеното на Божието Слово е, че се самообяснява. То разказва за Божието могъщество: „Който седи над земния кръг; за когото човеците са като скакалци” (Исая 40:22); „Който казва броя на звездите и вика всяка една от тях по име.”(Псалми 147:4); „Той преброява дъждовните капки” (Йов 36:27); „Небето е Неговият престол „и земята Му е подножие” (Исая 66:1); „Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо” (Йоан 1:3). Ние и сами виждаме величието в творенията около нас и в нас.

Понякога Бог върши чудеса, за да покаже някоя черта от Своя характер. Заради упорството на египетския фараон Той изпрати на народа му 10 язви (беди), чрез които името Му се прочува на далече и се помни във времето (Послание към римляните” 9:17-21) „Именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата Си, и да се прочуе името Ми по целия свят” - казва Бог.

Има хора, които особено болезнено приемат това, че „Господ прави всичко що Му е угодно” (Псалм 135:6). Това е друга характерна черта на Божия суверенитет. От историята на човечеството са познати много абсолютни владетели, които са постъпвали както им е угодно и са правели каквото поискат. Достатъчно е да споменем цар Ирод, който обезглавява Йоан Кръстител заради прищявката на доведената си дъщеря (Марк 6:21-28). За разлика от хората обаче, Божиите действията, продиктувани от Неговия суверенитет, никога не са безотговорни, несправедливи, следствие на настроение или прищявка. Пълната свобода за Него не значи злоупотреба с властта или нелогични действия. Всичките Му действия са в неразривна връзка с другите качества на Неговата същност – святост, отговорност, милост, грижа, целенасоченост. И тъй като Неговата същност е ЛЮБОВ, всяко Негово действие е пропито от мисълта и желанието за нашето добро.

Ние, обаче, не винаги можем да разберем Неговия начин на действие, намерения или изяви, защото, между Неговата и нашата същност има разлика: ”Моите пътища не са като вашите пътища и моите помисли – като вашите помисли” (Исая 55:8 ). Затова понякога действията Му ни изглеждат нелогични и отговорите на молитвите ни – не според нашите очаквания. В този смисъл можем да кажем, че събитията, които се наложи да преживее Йов, са несправедливи. Защо ни се струва, че Бог постъпи жестоко и несправедливо с Йов, след като Сам Той го оцени като праведен? Защо позволи на Сатана да го травмира? Защото Бог преследваше определена цел, която, в края на краищата, беше в полза на Йов. Той искаше да го накара да осъзнае, че праведността, с която се опитваше да се препоръча пред Бога, всъщност е само за пред хората. Пред Бога тя не можеше да устои. Минавайки през цялото изпитание Йов наистина стигна до осъзнаването си. И затова казва: „Наистина, кой е този, който помрачава Твоя съвет неразумно. Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, За неща пречудни за мене, които не съм познавал” ( Йов 42:3 ). Друга характерна черта на Божия суверенитет е Неговата отговорност. Бог следи изкъсо събитията между хората и се чувства отговорен. Така се получиха събитията около разбъркването на езиците при строежа на Вавилонската кула. Защо? Защото кулата беше израз на бунт срещу Бога, непокорство, арогантно поведение. Бог беше наредил да се разпръснат по лицето на земята. Той е знаел неблагоприятното въздействие на урбанизацията. Те обаче решават да направят голям град. Да издигнат толкова висока сграда, че, подобно желанието на Луцифер, да се доближат до Бога, а защо не и да го изместят. Освен това са предвиждали кулата да бъде място за окултно поклонение на техните богове и жертвоприношения. Като видя, че поведението на хората не отива към правилна посока, Бог беше длъжен да вземе мерки (Битие 11:1-8). По-нататък ходът на историята потвърди правилността на Неговото действие и положителният ефект от това.

В тази посока е и Неговата грижа за нашето духовно израстване и съзряване. Много показателен в това отношение е животът на Йосиф. Би могло да се каже, че и тук има несъвпадения между човешките очаквания и Божиите действия. От малък Йосиф имаше съновидения, предвещаващи блестящи перспективи и престиж (Битие 37:5-10) Неговите очаквания вероятно са били – само да стане пълнолетен и ще започнат да се сбъдват страхотните обещания – цар, господар… Обаче скоро се озовава при твърде неблагоприятни условия в чуждо царство. Бог искаше да го подготви за предстоящата сериозна житейска позиция и затова го подложи на изпити, чрез които Йосиф израсна като стабилна духовна личност. Той трябваше да се смири, да мълчи и да чака, и той се справи блестящо. Затова ”Не се чудете като падате в разни изпитни…” Исайя 55:8-9

В действията си Бог има право на избор: „Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля. И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост” (Римляни 9:15, 16). Заради това не можем да си обясни по друг начин постъпката на Христос при съживяването на Лазар, освен заради голямата Божия милост. Както подобава на мъдър и предвидлив владетел всички Божии начини и действия са продиктувани от предварителен промисъл, предузнание, цел, план и стратегия. Струва ни се чудно и несъответно поведението на Христос, когато се бави да се отзове на молбата на сестрата на Лазар за да предотврати смъртта му (Йоан 11:1-45). Но времето за Него не беше проблем. Даже по този начин обърна внимание на всички присъстващи и случаят се разнесе из околностите. Това помогна много хора да чуят за Христос (да повярват в Неговите думи) и да присъстват на посрещането Му в Ерусалим седмица преди Разпятието и Възкресението (Йоан12:15-18).

Още един показателен пример, за това, че действията на Бог може да ни изглеждат нелогични, несъответни на нашите желания и очаквания, но от Негова гледна точка, винаги целят нашето добро. Посрещайки Исус Христос с цветя и почести при влизането му в Ерусалим (Йоан 12:12-13), народът очакваше коренна промяна в живота си, надяваше се, че посреща царят, който ще ги освободи от римската власт. Христос много лесно можеше да свали властта (правителството), защото за Бога няма нещо невъзможно. Но Той не само нямаше такива намерения и да се меси в политиката. Нещо повече, доброволно се съгласи да бъде разпнат и умъртвен (Йоан 15 :25) „Но това става и за да се изпълни писаното им в закона слово „Намразиха ме без причина”. Христос не оправда очакванията им да свали римската власт и да застане на престола. Но Бог може да употреби всяка една власт за Своите цели. Защото Неговата цел беше духовното спасение на човечеството и Той я изпълни, независимо от мъченията и страданията, на които беше подложен. Защото „нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места казва Бог (Ефесяни 6:12) и Зле ли страда някой от вас? Нека се моли (Яков 5:13 ). Всички бяха разочаровани. Според тях – нелогично, дори глупаво поведение. Това, до голяма степен, се отрази по-късно и на решението да бъде разпнат (Йоан 19:15-16). Но според Божият план точно това Христово поведение изработи Спасението на цялото човечество.Това по-късно наложи изпращането на Святия Дух и разпространението на християнството из Европа. През 3-ти век езическа Европа приема християнството като официална религия. По-късно тя се разпространява из целия свят, та до сега. Християните в цял свят в момента са 2,18 милиарда души, което е почти една трета от населението на планетата.

И един пример от моя живот. Подготвях се много старателно за служение в неделно училище. Беше време, когато църквите бяха малко на брой и местата за неделни учителки – ограничени. Недоумявах, защо Бог „не отваря врата”? Беше ми криво! По принуда преглътнах „неуспеха”, както ми се струваше тогава и се подчиних на Неговата власт, желание и промисъл: „Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно” ( 1 Петрово 5:6 ). Мина известно време и възможността се появи. Трябваше да преподавам на 100 деца в дом за сираци. Работата в неделното училище щеше да е десет пъти по-лесна. Не можех да се начудя какво доверие ми гласуваше Господ и каква възможност за благословения и израстване ми предоставяше. Не можех да не се възхитя на Неговия промисъл и начин на действие! Тогава по-ясно разбрах думите: „както небето е по-високо от земята, така Моите пътища са по-високи от вашите пътища, и Моите помисли от вашите помисли” (Исайя 55:9).

От всичко казано до тук можем да направим заключение, че каквито и да ни изглеждат Божиите отговори, трябва да помним, че „всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение” (Римляни 8:28 ). Това разбираме и от думите Му: „Аз зная мислите, които мисля за вас, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда” (Еремия 29:11 ) .

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Добавете коментар

Защитен код
Обнови