Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

БОГ

ПОМИРИ СЕ С БОГА

ПОМИРИ СЕ С БОГА

Безценни ... колко е важно за теб да опознаеш Бога? Над всичко друго, Бог иска ти и аз да Го опознаем. Но има една бариера, една преграда, която е спусната пред нас и ни пречи да го направим. Тази преграда се казва грях. Бог обаче ни обича толкова много, че прокара път, чрез който бариерата на греха да бъде премахната. Какъв беше този път?

Може би сте чували това преди, а може би вие го чувате за първи път днес: ИСУС ХРИСТОС УМРЯ ЗА ВАШИТЕ ГРЕХОВЕ, ЗА ДА БЪДАТ ТЕ ПРОСТЕНИ, ТАКА ЧЕ ПРЕГРАДАТА МЕЖДУ ВАС И БОГА ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА!

А чували ли сте това : САМ БОГ, САМИЯТ БОГ умря за греховете ви, за да бъдат те опростени, така че бариерата на греха, стояща между вас и Него да бъде разрушена?

Новият Завет в Библията съвсем ясно ни казва, че Сам Бог, Самият Бог, беше Този, Който нарочно прие и взе наказанието върху Себе си, за да плати греховете на всяко едно човешко същество (Прочетете цялата първа глава на Книгата на Йоан от Новият Завет за доказателство), за да бъдат хората опростени от греховете си и да са сигурни, че ако вярват в това и го приемат за истина, за факт, те ще бъдат напълно помирени с Бога и в изправни взаимоотношения с Него СЕГА ... Хората ще имат пълната увереност, че в часа на смъртта си те веднага ще се озоват в присъствието на Бога и ще останат там през цялата вечност, приемайки радостта Му во веки.

Простичко казано – когато помолиш Бог да те спаси от греховете ти и Му се довериш, и Му повярваш, че Той наистина го прави (Бог наистина иска ти да повярваш, че Той прощава всичките ти грехове в мисли, думи и дела, но дяволът е този, който не иска ти да Му повярваш!), ти моментално духовно се помиряваш с Бога и влизаш в изправност с Него. От теб не се иска нищо друго! Не трябва да бъдеш „достатъчно добър”, за да Го помолиш да ти прости, защото на света няма нищо толкова лошо, което ти би могъл на направиш и Той да не го прости! Ние не те лъжем! Казваме ти истината!

Но колкото по-скоро, толкова по-добре ... първо, ти трябва да разбереш, че си духовно отделен от Бога. Ето какво ни казва Божието Слово в Новия завет:

Всеки човек роден на тази планета, още с часа на раждането си е духовно отделен от Бога, поради греховното непослушание на първите жители на земята, които Бог сътвори – Адам и Ева. Всеки потомък на Адам и Ева се ражда с тази непокорна, природа, наследена от тях – непослушание към Бога, което духовно ни отделя от Него. Това е нашият грях (и нашата греховна, бунтовна същност), които наследяваме с раждането си и които духовно ни отделят от Бога.

Ето защо в Йоан 3:5 Исус ни казва: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.” Ние трябва духовно да се съберем отново с Господа, защото нашите грехове и грешната ни природа – БОГ НЕ МОЖЕ ДА ГИ ТОЛЕРИРА, НЯМА ДА ГИ ТЪРПИ И НЯМА ДА ГИ ДОПУСНЕ В ПРИСЪСТВИЕТО СИ ... НО ЩЕ ГИ ОСЪДИ!!! Един праведен Съдия ТРЯБВА да накаже престъпленията и греховете срещу Него и другите.

Тогава, има ли някакъв начин, чрез който да се спасим, да избегнем наказанието в ада през вечността поради греховете ни?

Искате ли да чуете чудната Добра Вест? Бог Отец осъди всичките ни грехове на кръста! Бог Отец изля гнева и негодуванието Си срещу нашите грехове върху Исуса Христа (Който беше съвършен Бог преди да дойде на земята в човешка плът, като човек; Който и възкръсна като съвършен Бог и се завърна на Небето като Бог!), така че да бъдат простени нашите грехове! Грехове, които сме извършили в миналото; грехове, които може да извършим утре или следващата седмица, или може би догодина .. през след следващите десет години, ако живеем достатъчно дълго, са ... и ще бъдат ВСИЧКИТЕ ПРОСТЕНИ! Чували ли сте някога по-чудесна новина?

Ще се опитам да ви го кажа по друг начин, за да разберете по-добре какво Бог направи за цялото човечество – и лично за теб. Самият Бог пое пълното наказание за греховете ти върху Себе Си на Голготския кръст, за да можеш ти да бъдеш напълно и съвършено опростен, и да имаш пълната увереност, че Той няма да те осъди и да те изпрати в ада поради греховете ти! Ако ние повярваме в това и сме готови да умрем вярвайки го ... ние мигновено и напълно сме се помирили с Бога и сме в изправни взаимоотношения с Него. С това идва и нашето право да вярваме, че Бог ни приема напълно такива каквито сме след като сме помолили нашият Небесен Баща да ни прости греховете и прегрешенията ни. Той ни е дал обещанието, че ни прощава когато Го помолим за прошка ... и в Неговите очи ние изглеждаме така сякаш никога не сме съгрешавали! Колко е чудно това, нали?

Признание за нашия грях
Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.”
(1 Йоан 1:8-9)

Но запомнете ... вие имате враг, който НЕ иска да вярвате в тази прекрасна истина. Той се казва Сатана.

(Важна странична бележка преди да продължите нататък: Бог наистина ни приема точно такива каквито сме когато Му изповядаме греховете си и Го помолим за прошка ... но Той ни обича толкова много, че да ни остави да си останем „точно такива каквито сме” докато ние напредваме в личните си взаимоотношения с Него в дните, които ни предстоят. Той прощава греховете ни ... но Той също очаква, че ние ще положим усилия да не се връщаме назад към греховете си, да спрем да ги правим, защото ако продължим да живеем в тях те ще ни докарат много страдания и вреди).

Ето го Божието обещание, записано в Библията дадено на всеки един от нас, който търси „да се помири с Бога”.

В Римляни 5:8-11, Писанията ни уверяват в този факт – (Думите в скобите са наши, за да помогнем на някои да разберат по-лесно Словото):

Но Бог (Отец) препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници (духовно непокорни спрямо Бога в същността си, в нашата арогантна гордост и бунт, егоизъм, следване на собствената си воля и желание, краен егоцентризъм, грижене само са собствените си нужди, желание другите да ни оказват внимание и признание, власт, пари и стремеж към удоволствия без каквито и да е било задръжки и ограничения), ХРИСТОС УМРЯ ЗА НАС.

Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв (пролята на кръста), ще се избавим от Божия гняв (вечното наказание в ада в Деня на Съда, извън присъствието на Бога и вечната радост ... за винаги) чрез Него (Исус Христос – Синът на Бога. Това са две от Неговите имена).”

Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели (разделени от Бога, защото Бог не може и няма да благослови нашият грях; и поради нашите грехове в Деня на Страшният Съд ние ще бъдем осъдени и изпратени в ада където ще прекараме цялата вечност), колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот! (Ако се доверим на Исус Христос, че прощава греховете ни, защото Той даде живота си, заплати с него за тази цел)”

И не само това, но и се хвалим в Бога (Отец) чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение (начина, по който можем да станем по-близки и приятни на Бог Отец в този момент).”

Писанието в 2 Коринтяни 5:17-21 ни уверява, че ние не само ще се примирим с Бога сега ... но и че ще открием цел, като помагаме на другите да разберат, че те СЪЩО могат да бъдат използвани от Бога и от своя страна да помагат на други, които са духовни отделени от Него, за да се завърнат и помирят с Бог:

Затова ако някой е в Христос, той е ново (духовно) създание; старото премина (нашите грехове, които ни отделяха от Бога и/ или нашите плътски усилия да угодим на Бог като „заслужим пътя си към Небето” и „като се опитваме да бъдем достатъчно добри”), всичко стана ново.”

А всичко е от Бога (Отец), Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос и даде на нас (спасените-духовно новородените-Християните) да служим за примирение; т. е. че Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и повери на нас посланието на примирението.”

И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,”

Който (Бог Отец) за нас направи грешен Онзи (Исус Христос), Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него (Исус Христос) праведни пред Бога.”

/За да ви помогнем да разберете какво означава „за да станем ние чрез Него праведни пред Бога”, може да кликнете тук: ТуК/

И така Драгоцений, ако желаеш да се примириш духовно с Бога в този момент всичко, което трябва да направиш е да Го помолиш. Може да го сториш със свои думи или просто повтори тази простичка молитва:

Скъпи Небесен Татко, заставам пред Теб сега в името на Исуса Христа ... и Те моля да ме спасиш от греховете ми ... за да те опозная и да бъдем приятели.

Боже, аз признавам и изповядвам, че ТИ ПЛАТИ ЦЕНАТА за мене, за да стана праведен (да бъда примирен с Теб) ... умирайки в агония на кръста и проливайки невинната Си кръв за мен. Когато умираше, прикован на Голгота, Ти мислеше за мен! Ти умря за мен! За това сега, Господи Исусе Христе, аз Те приемам като единствената жертва, която Бог Отец намира за допустима и приемлива и чрез която напълно плати откупа за моите грехове, за да мога да се примиря с Него отново, за да Те позная и за да стана един от най-близките ти приятели.

Небесни Татко, моля Те да простиш всичките ми грехове, а аз приемам Твоята прошка. Моля Те и Ти благодаря за помоща на Святият Дух (третото лице на Бога), която да ме подкрепя в това духовно пътешевствие,чрез което искам да се приближа до Теб. Искам да Ти доставям радост от този момент нататък по начина, по който Ти искаш! Аз съм Твой! Принадлежа Ти завинаги! Използвай ме, за да се прослави името Ти чрез мене от този момент нататък и завинаги, без значение как ще го извършиш! Покажи ми какво трябва да сторя, за да стана един от Твоите най-близки и лични приятели.

В името на Исус аз се помолих и вярвам, че е истина! Амин.


Възлюбени, ако току-що си взел решението, да се довериш на Бог да те спаси от греховете ти чрез Господа Исуса Христа и наистина го искаш, ето няколко неща, които биха те насърчили да направиш след като си се примирил с Бога:

1) Кажи на друг приятел-Християнин за решението си. Това е най-важното решение, което някога си взел в живота си! Ние също бихме искали да ни разкажеш за решението си и да споделиш радостта си с нас. Моля, пиши ни на следният е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ние ще бъдем изключително радостни да се молим за теб в дните, които ти предстоят!

2) Намери си Библия колкото се може по-скоро. Довери се на Бог да те снабди с лесен за четене Нов завет – по-достъпен превод. Бог ни говори по различни начини, но най-вече ни говори чрез Святото Си Слово. За да чуеш Бог когато ти говори, когато те води и когато те напътства, ти трябва да четеш думите, които Той е записал за теб (Не зная къде се намираш в момента и за това може да ти е трудно да се снабдиш с Библия. Но ти бъди сигурен – Бог ще намери начин да ти говори дори и да нямаш Библия. Бог не е ограничен в начините Си да разговаря с нас.)

3) Довери се на Бог и Го моли да те срещне с вярващи Християни, с които да израстваш и които да те насърчават. Знай, че дявола ще те атакува по различни начини, защото току-що те изгуби от смъртоносният си капан. Ти ще имаш нужда от помощта на други по-зрели Християни, които да те окуражават и да се молят с теб заедно или докато станеш достатъчно силен, за да се изправиш сам срещу врага в молитва. Моля те, бъди разумен и мъдър, не се изолирай от други Християни.

4) Бъдете разумни с кого изграждате духовни приятелства. Дяволът има всякакъв вид духовно зле осведомени и лошо информирани, арогантни и всичко знаещи „Християни”, които ще използва, за да възпрепятства новите ви взаимоотношения с Бога. Той си има и така наречените престорени или фалшиви „Християни”, които Библията определя като „Вълци в овча кожа”. Святият Дух ще ти даде мир с кого да се свържеш и с кого не. Следвай „сърцето” си, а не емоциите си или човешката логика, която може да сгреши. В Словото Си Бог казва да бъдем умни като змиите и незлобливи като гълъбите. Има толкова много измама и заблуда, която се носи около нас. Нейното действие е най-ефективно когато на това, което се случва около нас е лепнат етикета „Християнин” или „Духовно просветен”, или „Свръхестествено откровение и/ или божествено посещение.” Може и да не знаете много за тези неща, които споменавам в момента, но аз ви уверявам, че ще понаучите това-онова щом живеете достатъчно дълго на тази земя. Демоничната заблуда има една единствена цел: по някакъв начин да разбие вашата вяра и ефективността ви в Христа, и/ или да ви накара да вярвате в нея – заблудата, лъжата и така самите вие да разпръсквате отровата на тази заблуда.

Един демоничен „религиозен дух” (който носи със себе си и така нареченият „контролиращ или манипулиращ дух”) покрива цялата земя и работи „ с пълна пара” както в много църкви, така и в уютна домашна обстановка където „религиозни хора” се събират. Библията нарича това работата на духа на Антихриста. Трудно е да се различи повечето време ... до момента когато бавничко започва да подкопава, да подронва и отслабва всяко малко парченце радост и мир, което имате в себе си. Най-добре действа с Библията в една ръка, а в другата с безплатен кръст – приготвен специално за вас, който ако невинно повесиш на врата си ще започне да инжектира тайни отровни стрелички в душата и духа ти. Духа на Антихриста може дори да обитава в твоята съпруга или съпруг, или в други членове на семейството ти. Ти разбира се си нямаш на представа за това, докато този дух не започне да поглъща вярата, увереността и радостта ти в Бога. Това е същият този „дух”, който работеше чрез фарисеите и садукеите ... същите тези приковаха Исус на кръста. Този дух ще търси начин и теб „духовно да те разпъне на кръста” ... да те обезсърчи до такава степен, че да се ядосаш на Бог и ти да спреш да Му се доверяваш за каквото и да било ... Този дух не иска да те убие моментално (освен ако не те докара до самоубийство). Вместо това, той ще те постави като една жаба, образно казано, в съд със студена вода и ще остави водата да се подгрява бавничко, така че ти изобщо не си даваш сметка, че умираш, а си мислиш, че се наслаждаваш на една приятна, отпускаща, гореща вана ... докато не се свариш и умреш! Този дух не обича да се излага на показ и да се разкрива. За това действа колкото се може по-хитро и коварно. Запомнете – той изглежда много „религиозен”!

Може и да не сте чували това, но Християнството никога не е било предопределено да бъде „религиозно”. То е било и е предназначено да бъде „взаимоотношение, връзка” – лични взаимоотношения със Живият Бог. „Религията” няма да ти предаде духовен живот. Тя ще те заведе до духовна смърт по един или друг начин.

Демоничният анти-христов дух също ще се опита да те накара да смесиш, да комбинираш ученията от Стария Завет с Новозаветното Християнство. Бъдете изключително предпазливи с така наречените „учители”, които НЕ ви учат да различавате и разбирате Закона от Благодатта. Омесването на Закона и Благодатта е едно от най-смъртоносните и в същото време коварни и ефективни стратегии на Сатана, за да ви смути и обърка вашата вяра, а именно, че трябва да имате максимална свобода и радост в взаимоотношенията си с Господ Исус Христос.

Научете колкото се може по-бързо как се води една успешна духовна война. Ще имате нужда от цялото Божие Всеоръжие – научете се да го използвате ползотворно колкото се може по-бързо и да живеете в радост и мир. Сатана и неговите демонични орди може и да не са ви харесвали толкова много преди да предадете живота си на Христа, но сега, след като вече сте го направили ... вие ставате техният най-омразен враг, наред с Бог, Неговите святи ангели и другите истински вярващи в Христа. Вие ще си останете техният най-ненавиждан враг докато на Сатана и неговите помощници им е позволено да действат на тази планета. Библията ни казва, че те ще действат само до момента когато Исус се завърне отново, така че целият свят да Го види ... носейки един голям меч, който е по-смъртоносен от всички атомни оръжия на света взети заедно!

5) Посвети се на разговор с Бога в молитва всеки ден. Молитвата е начина, който Бог ние дал, за да можем да развиваме взаимоотношенията си с Него – нашето лично приятелство с Него. Той е Този, Който те спаси от вечно наказание за греховете ти. Той е Този, с Когото ти ще прекараш вечността. За да станеш близък/ близка с Него, Ти ще трябва да разговаряш с Него на едно по-лично ниво. Молитвата е нашата директна връзка с Бога. Цени тази привилегия от самото начало и никога не позволявай КАКВОТО И ДА Е да застане на пътя ти или да спре безценната ти връзка с Него! Сатана ще направи всичко възможно, за да осуети молитвеният ти живот (лично общение – лични взаимоотношения) от тук нататък. Ако позволиш на Сатана да „погълне” молитвеният ти живот ... радостта и мирът ти също ще умрат с него. Умолявам ви, никога не позволявайте на Сатана да ви излъже с това!

И накрая ... ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ДОБРЕ ДОШЪЛ У ДОМА, БОЖИЕ ДЕТЕ!

Ти взе най-важното решение вживота си! Преградата на греха, която беше издигната между теб и Бога вече е съборена. Вие можете да станете приятели.

От този момент нататък ... нека приоритет номер едно в живота ти да стане изграждането на едни лични взаимоотношения – твоето лично приятелство – със Създателят на цялата Вселена!

Моля, споделете вашето решение да се помирите с Бога, за да можем ние да ви издигаме в молитва пред Него. Можете да се свържете с нас на следният е-мейл:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СПОДЕЛИ СВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ТУК

Дарение за развитие и популяризиране на евангелието в интернет: КЛИК
loading...

Коментари   

 
0 #11 Dima Badonova 27-08-2017 17:36
Благодаря ти Боже Наш! Слава тебе Господи!
Цитиране
 
 
0 #10 Валентина 10-01-2016 08:29
Благодаря на БОГ,че сте написали това.Изяснихте ми много неща.Искам да го споделя,като го копирам.Ще напиша накрая че е копирано от вашия сайт.Моля те НЕБЕСНИ ТАТКО повече хора да го прочетат и да се обърнат към ТЕБ!Благодаря и на вас,че сте го написали толкова ясно.Слава на БОГ и нека ИСУС ХРИСТОС да бъде с вас!
Цитиране
 
 
0 #9 KALINA MEKCIKO 26-10-2015 00:18
GOSPODI ICUCE XRISTA TI SI P6TYA , TI SI SLAVATA . TI SI PROSHKATA MI KAM BOG , OTETZA NASH . SAMO V TEBE BIARVAM I V TVOITE RATZE OSTAVIAM VSICHKO MOE , DETZATA MI ,MAJAT MI , MAYKAMI , TZIALATA MI FAMILIA BALGARIA , NEKA BADE TVOYATA VOLYA !!! OBICHAM TE !!! BLAGODARIA TI ZA VSICHKO KOETO IMAM I KOETO SI SAZDAL VAV MEN ! AMIN !!!
Цитиране
 
 
+5 #8 Iordanka Novakova 07-04-2014 14:30
Благогодаря ти, мили Боже за всичко което направи за мен и продължаваш да правиш! От сърце те моля и силно вярвам ,че ще вразумиш и синът ми да тръгне по -твоя път- пътя на Бога! АМИН!
Цитиране
 
 
+4 #7 fizlii 09-01-2014 19:25
blagodarta ti otce na6 koito si na nebesata cese sprya nad moyata du6a i me otne ot timninata koyato byah i me postavi vif tvoyata svetlina ceme napravi rabotnik vif nivata si isuse blagodarya ti
Цитиране
 
 
+4 #6 Nada 08-11-2013 00:18
Обичам те Отче наш ..бъди винаги до нас. Хора имайте повече вяра без да се страхувате от никой и нищо и когато се чувствате най-съборени пак не сте защото нашия Бог е до вас подал ви е ръка просто трябва да отворите очите си и да я поемете.
Цитиране
 
 
+7 #5 stefi 19-05-2013 22:21
Blagodrq na gospod 4e vrnagi e sas nas v radost i beda neka da se sveti negovoto ime amin
Цитиране
 
 
+12 #4 краси варна 17-12-2012 18:56
БЛАГОСЛОВЕН ДА Е ИСУС,УМРЯЛ НА ГОЛГОТА И ЗА МЕНЕ ГРЕШНИКА.ЧУДЕСЕ Н СИ ИСУСЕ,БЛАГОДАРЯ ТИ.ДРЪЖ НИ И ПАЗИ ДО СЕБЕ СИ.
Цитиране
 
 
+7 #3 pen4o yordanov 08-11-2012 13:23
bog da vi blagoslovi bratq i sestri pokaitese 4e bog idva skoro za da spasi na6ite dy6i
Цитиране
 
 
+11 #2 gena yordanova 08-11-2012 13:17
slava na jivia bog toi pravi 4ydesa v na6ite sarza i dy6i toi epat istina ijivata voda amin
Цитиране
 
 
+16 #1 Анелия Григорова 15-12-2011 18:44
Радвам се че имах възможността да се долижа още повече до нашият Бог, Отец и Спасител Исус Хрестос!
Цитиране
 

Добавете коментар

Защитен код
Обнови