Християнски Портал

*СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН*

Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате 5-те най-посещавани страници в български християнски портал (християни.ком) през изминалата седмица.
Подкрепете служението ни от тук: КЛИК
За информация, фактури или въпроси, моля, пишете ни на еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Защо Библията е Словото на Бог

Отговорът на този въпрос не само ще определи какво е виждането ни за Библията и какво е значението й в живота ни, но в крайна сметка ще окаже вечно влияние върху нас. Ако Библията наистина е Божието Слово, тогава трябва да я ценим високо, да я изучаваме, да й се подчиняваме и напълно да й се доверяваме. Ако Библията е Божието Слово, да я отхвърлим би означавало да отхвърлим самия Бог.

НАПРЕД...

Защо наричаме Исус - Човешкият син

За Исус се говори като за „Човешки Син” 88 пъти в Новия Завет. Първото значение на израза „Човешки син” е препратка към пророчеството на Даниил 7:13-14: „Гледах в нощните видения и, ето, един като Човешки Син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и го доведоха пред Него. И на Него бе дадено владичество, слава и царство, за да Му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно - то няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.” Названието „Човешки Син” е Месианска титла. Исус е Този, на който е дадена пълна власт и слава и царство. Когато Исус използва този израз, Той отнесе към Себе СИ пророчеството за Човешкия Син. Юдеите по това време много добре са познавали израза и са знаели отлично за кого се отнася. Исус обяви Себе си за Месията.

НАПРЕД...

Исус Христос - Син на Бога

Исус не е Божий Син по начина, по който ние мислим за баща и син. Бог не се е женил и да има син. Исус е Божий Син в смисъл, че Той е Бог, изявен в човешка форма (Йоан 1:1, 14). Исус е Божий Син в това, че беше заченат от Святия Дух. Лука 1: 35 заявява, „Ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.” В библейски времена изразът „човешки син” се употребяваше да опише човешко същество. Синът на човек е човек.

НАПРЕД...

Божествеността на Христос

Освен твърденията, които сам Исус прави за Себе Си, учениците Му също признават Негова божественост. Те твърдят, че Исус има правото да прощава грехове – нещо, което единствено Бог може да прави, тъй като Бог е Този, Който е засегнат от греха (Деяния 5:31; Колосяни 3:13; ср. Псалм 130:4; Йеремия 31:34). В тясна връзка с това е и твърдението за Исус, че Той ще бъде Този, “Който ще съди живите и мъртвите” (II Тимотей 4:1). Тома се обръща към Исус с думите: “Господ мой и Бог мой!” (Йоан 20:28). Павел нарича Исус “велик Бог и Спасител” (Тит 2:13) и посочва, че преди въплъщението си Исус е съществувал във “формата на Бог” (“в Божия образ”) (Филипяни 2:5-8). Авторът на Евреи казва относно Исус: “Твоят престол, Боже, е до вечни векове” (Евреи 1:8). Йоан заявява, че “В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото [Исус] беше Бог” (Йоан 1:1). Могат да се дадат още много примери от Писанието за божествеността на Христос (вж. Откровение 1:17; 2:8; 22:13; I Коринтяни 10:4; I Петрово 2:6-8; ср. Псалм 18:2; 95:1; I Петрово 5:4; Евреи 13:20), но и само един от тях е достатъчен, за да се покаже, че Христос е смятан за Бог от всичките Си последователи.

НАПРЕД...

Възкресението на Исус Христос

Въпреки че Писанието не се опитва да „докаже”, че Исус беше възкресен от смъртта, то представя убедително свидетелство, че Той беше всъщност възкресен. Христовото възкресение е записано в Матей 28:1-20; Марк 16:1-20; Лука 24:1-53 и Йоан 20:1-21:25. Възкресеният Христос също се появява и в книгата Деяния на Апостолите (Деяния 1:1-11). От тези пасажи вие можете да съберете няколко „доказателства” за Христовото възкресение. Вижте драматичната промяна в учениците. Те се промениха от уплашени и криещи се в стая, към смели и споделящи евангелието по света. Какво друго може да обясни тази драматична промяна освен това, че им се е явил възкръсналия Христос?

НАПРЕД...

Защо Исус Христос е реален и е ходил по земята

Типично, когато се задава този въпрос, човекът, който пита, квалифицира въпроса с „извън Библията”. Ние не допускаме тази идея, че Библията не може да бъде сметната за източник на свидетелство за съществуването на Исус. Новият завет съдържа стотици препратки към Исус Христос. Има такива, които определят написването на Евангелията във втория век от н.е., 100+ години след смъртта на Исус. Дори ако това е положението (на което ние силно се съпротивляваме), що се отнася до древните свидетелства, текстове на цели 200 години след случването на дадено събитие се зачитат като много надеждни доказателства. По-нататък, голямо мнозинство учени (християни и нехристияни) потвърждават, че Посланията на Павел (най-малко няколко от тях) всъщност са били написани от Павел в средата на първи век от н.е., на по-малко от 40 години след смъртта на Исус. От гледна точка древните свидетелства ръкописи, това е изключително силно доказателство за съществуването на мъж на име Исус в Израел в началото на първи век от н.е.

НАПРЕД...

Исус Христос Е БОГ

Никъде в Библията не е записано Исус да е казвал думите: “Аз съм Бог”. Това обаче не означава, че Той не е заявявал, че е Бог. Да вземем, например, думите на Исус от Йоан 10:30: “Аз и Отец едно сме”. На пръв поглед това не изглежда като твърдение, в което Исус казва, че е Бог. Нека обаче видим как отвръщат юдеите на това Негово изявление: “Не за добро дело те замеряме с камъни, а за богохулство и защото Ти, бидейки Човек, правиш Себе Си Бог” (Йоан 10:33). Юдеите приемат изявлението на Исус Христос като твърдение, че е Бог. И в следващите стихове Исус така и не поправя юдеите, така и не им казва: “Не съм твърдял, че съм Бог.” Това потвърждава, че Исус наистина е имал предвид, че е Бог с думите: “Аз и Отец едно сме” (Йоан 10:30). Йоан 8:58 е друг пример. Исус заявява: “Истина, истина ви казвам: преди да е бил Авраам, Аз съм!” И отново, в отговор на думите Му, юдеите вземат камъни и искат да го убият (Йоан 8:59). Защо юдеите биха искали да убият Исус с камъни, ако Той не е казал нещо, което те са смятали за богохулно, а именно – твърдението, че е Бог.

НАПРЕД...

Не спирайте да питате Бог за всичко!

Въпросът не е дали трябва да задаваме въпроси на Бог, но по какъв начин – и по каква причина – го правим. Не е грешно само по себе си да задаваме въпроси на Бог. Пророк Авакум имаше въпроси към Бог относно времето и средството, чрез което Божият план щеше да се изпълни. Вместо да бъде укорен за своите въпроси, Авакум получи търпелив отговор и пророкът завърши своята книга с песен на прослава за Господ. Много въпроси се отправят към Бог в Псалмите (Псалми 10, 44, 74, 77). Това са викове на преследвани хора, които отчаяно се надяват на Божията намеса и спасение. Макар Бог не винаги да отговаря на нашите въпроси по желания от нас начин, от тези откъси ние стигаме до заключението, че един откровен въпрос от искрено сърце се приема добре от Бога.

НАПРЕД...

Бог е ревнив Бог

Важно е да разберем как се използва думата „ревнив”. Нейната употреба в Изход 20:5, за да описва Бог е различна от начина, по който се използва, за да опише греха на завистта (Галатяни 5:20). Когато използваме думата „ревнив”, ние я употребяваме в смисъл, че ревнуваме от някой, който има нещо, което ние нямаме. Един човек може да бъде ревнив или завистлив към друг човек, понеже той или тя имат хубава кола или къща (притежания). Или пък някой може да ревнува или да завижда на друг човек, поради някоя способност или умение, които другият човек притежава (като например атлетични умения). Друг пример би бил някой да ревнува или да завижда на друг поради неговата или нейната красота.

НАПРЕД...

Бог ли предизвиква природните аномалии и катастрофи?

Защо Бог позволява да се случват земетресения, случаи на торнадо, урагани, цунамита, тайфуни, циклони, свлачища и други природни катастрофи? Трагедията с цунамито в края на 2004 г. в Азия, ураганът Катрина през 2005 в югоизточната част на Съединените Щати и циклонът в Мианмар накараха много хора да поставят под въпрос добротата на Бог. Тъжно е, че природните катастрофи се наричат често „действия на Бога”, докато никакво „признание” не се отдава на Бог за години, десетилетия или дори столетия на хубаво, спокойно време. Бог създаде цялата вселена и законите на природата (Битие 1:1). Повечето природни катастрофи са в резултат на действието на тези закони. Ураганите, тайфуните и ветровете тип торнадо са в резултат на сблъсъкът на различни въздушни маси. Земетресенията са в резултат на разместване в структурата на земните плочи. Цунами се причинява от земетресение, което става под водата.

НАПРЕД...